กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพหนังสือ Scouting For Boys

 

 

 

 

 

 

ต้นปี พ.ศ. ๒๔๕๑ บี-พี ก็เขียนหนังสือ “การลูกเสือสำหรับเด็กชาย” (Scouting for Boys) โดยพิมพ์ออกขายทีละบท รวมทั้งสิ้นจำนวนหกบท

ได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ โดยเฉพาะพวกเด็ก ๆ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :