กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายลูกเสือโลก

        เครื่องหมายนี้แสดงความเป็นสมาชิกของกระบวนการลูกเสือ แสดงให้เห็นว่าเป็นสมาชิกร่วม

ภราดรภาพลูกเสือโลกด้วยกัน

ความหมาย

         - เฟลอ – เดอ – ลีส์  รูป 3 กลีบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการลูกเสือแห่งการนำทางไปใน
ทิศทางที่ดี

         - 3 กลีบ หมายถึง คำปฏิญาณของลูกเสือ

         - รูปดาว 5 แฉก 2 ดวงทั้งซ้ายและขวา เมื่อรวมกันแล้วนับได้ 10 แฉก แสดงความหมายของกฎลูกเสือ 10 ข้อ

         - เส้นเชือกวงกลมรอบเฟลอเดอลีส์ แสดงความหมายของจักรวาล (โลก)

         -  เกลียวเชือกแต่ละเกลียว หมายถึงสมาชิกลูกเสือแต่ละคนขององค์การลูกเสือโลก

         - หัวเชือกกับปลายเชือกมาผูกกันด้วยเงื่อนพิรอด หมายถึงการจับมือแบบลูกเสือซึ่งหมายถึง

ความเป็นมิตร ตรงกับกฎของลูกเสือข้อที่ 4ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสือ

อื่นทั่วโลก

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :