กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายของคำว่า “ Scout ”

      เรื่องสำคัญในการตั้งนามลูกเสือนั้น  ท่านลอร์ดโรเบิร์ต  สเตเฟนสันสมิท  บาเดนเพาเวลส์ 

ท่านขนานนามลูกเสือว่า  SCOUT 

ความหมาย

“ Scout ” 

S

= Smartness 

( สมาท – เนซ ) n.

แปลว่า ความสง่างามผ่าเผย

C

= Courtesy   (

เคอะ – เทะซิ )n.

แปลว่า ความสุภาพอ่อนโยน

O

= Obedience

(โอ๊ะบี - เดียน )

แปลว่า การเชื่อฟัง

U

= Usefulness

(ยูซ - ฟุลเน็ซ)

แปลว่า ความเป็นผู้มีประโยชน์

T

= Trust

(ทรัซท)n.

แปลว่า ความเป็นผู้ไว้วางใจ

 

 

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :