กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวโอเลฟ เซนท์แคล โซมส์

      วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2455 บี-พี แต่งงานกับ นางสาวโอเลฟ เซนท์แคล โซมส์ ซึ่งอายุเพียง

23 ปี (Miss Olave Saint Clair Soames) ซึ่ง บี-พี รู้จักเป็นครั้งแรกในเรือโดยสารระหว่างเดินทาง

ไปสหรัฐ อเมริกาเมื่อตอนต้นปี ถึงแม้ทั้งสองคนจะมีอายุต่างกันถึงสามสิบกว่าปี ทั้งคู่ก็มีความสุข

ในชีวิตสมรสเป็นอย่างมากเพราะมีรสนิยมในชีวิตที่คล้ายกัน เลดี้ บี-พี เป็นกำลังสำคัญของบี-พี

ในงานพัฒนากิจการเนตรนารีและกิจการลูกเสือ ทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 3 คนแม้บี-พี จะเสียชีวิตไปแล้ว

เลดี้ บี-พี ก็ยังทุ่มเทชีวิตของท่านกับการพัฒนากิจการลูกเสือและ เนตรนารี จนกระทั่งวันสุดท้าย

ของชีวิตของท่าน ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ. ๑๙๗๗) อายุ ๘๘ ปี

 

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :