กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

แอกเนส น้องสาวคนเดียวของ บี-พี

 

 

        การชุมนุมลูกเสือที่คริสตัลพาเลซ ในปี .. ๒๔๕๒ นั้น ปรากฎว่ามีลูกเสือหญิง (Girl Scouts)

แอบเข้ามามีส่วนร่วมชุมนุมด้วยจำนวนหนึ่ง เมื่อบี-พี ตรวจพบท่านตกใจมาก เพราะในสมัยนั้นเด็ก

ผู้หญิงจะต้องอยู่กับเหย้าเฝ้าอยู่กับเรือน จะทำอะไร แบบเด็กชายไม่ได้ แต่ลูกเสือหญิงเหล่านี้

มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเป็นลูกเสือให้ได้ โดยไม่เกรงกลัวข้อทัดทานใด จากพ่อแม่ และสังคม

 

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :