กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของขวัญของบีพี

    ปีที่ ๒๑ ของกิจการลูกเสือ ถ้าเป็นคนอายุ ๒๑ ปี ก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะ จึงมีการจัดงานฉลองโดย

จัดงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ขึ้นที่ แอร์โร่พาร์ค เบอร์เกนเฮด (Arrow Park, Birkenhead)

ประเทศอังกฤษ เมื่อคณะลูกเสือถาม บี-พี ว่า ท่านและเลดี้ บี-พี อยากได้อะไรเป็นของขวัญ บี-พี

ตอบว่าอยากได้สายโยงกางเกง (Braces) ใหม่สักคู่หนึ่ง ซึ่งทางคณะลูกเสือก็มอบให้ พร้อมทั้ง

รถโรลล์สรอย คัน รูปวาดของท่านเองและเงินสด

 

 

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :