กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าของ บี – พี 

 

      ศิษย์เก่าของ บี – พี  เมื่อปี  ..2540  มาสังสรรค์ ในวันครบรอบ ปีที่  21  ของการฝึกอบรม

(ต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ท่านจึงได้รวบรวมเด็กชาย ๒๐ คน ซึ่งมีภูมิหลังครอบครัวที่ต่าง ๆ

กัน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี (Brownsea Island) ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้ ๆ กับเมืองพูล

(Poole) ทางตอนใต้ของอังกฤษ การเข้าค่ายใช้เวลาประมาณ ๗ วัน)

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :