กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าของ บี – พี 

 

 

 

  บีพีเขียนสาส์นฉบับสุดท้าย  ถึงลูกเสือ  ดังมีข้อความสำคัญ  ดังนี้

 

1.จงทำตนเองให้มีอนามัยดีและแข็งแรงในขณะที่เป็นเด็ก

 

2.จงมีความพอใจในสิ่งที่เธอมีอยู่  และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

 

3.จงมองเรื่องราวต่าง ๆ  ในแง่ดี  แทนที่จะมองในแง่ร้าย

 

4.ทางอันแท้จริงที่จะหาความสุข  คือ  โดยการให้ความสุขแก่ผู้อื่น

 

5.จงพยายามปล่อยอะไรทิ้งไว้ในโลกนี้ให้ดีกว่าที่เธอได้พบ

 

6.จงยึดมั่นในคำปฏิญาณของลูกเสือของเธอไว้เสมอ

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :