กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระสุดท้ายของท่าน บีพี

 

 

 

 

    เมื่อท่าน  บี.พี มีอายุครบ 80 ปี  พระเจ้ายอร์ชที่ 6 ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ออร์เดอร์ ออฟ เมริท ”   ( O.M. ) อันมีเกียรติ ขณะนั้นสุขภาพของท่านลอร์ดเสื่อมลงเรื่อย ๆ ท่านจึงออกจากประเทศอังกฤษ กลับสู่แอฟริกาอีกครึ่งหนึ่งได้พักอยู่ที่บ้านในเมืองไนเยอรรี ประเทศเคนยา ( Kenya )  เมื่อพ..  2481  ( ..1938 )  และท่านถึงแก่กรรมที่นั่นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2484 ด้วยอาการสงบได้รับยศทางทหารเป็นพลโท  มีอายุได้  83  ปี  10 เดือน  16 วัน ( อีกประมาณเดือนเศษก็จะครบ  84  บริบูรณ์ )  จากชีวประวัติของท่าน  บี.พี.  ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่  ท่านเป็นผู้มีความเสียสละอย่างสูงทั้งทางด้านทหารและพลเรือน ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกล้าหาญทั้งการปฏิบัติในหน้าที่ราชการ และการผจญภัยส่วนตัว ทำให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่ชีวิตมากมาย  ท่านยังได้มอบประสบการณ์อันล้ำค่าแก่เด็ก ๆ ในการก่อตั้งให้กำเนิดลูกเสือโลกแก่เยาวชนชายหญิงทั่วโลก  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่มนุษยชาติ  มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ภายหลังจากท่านถึงแก่อนิจกรรมแล้ว  ได้มีการเปิดอนุสาวรีย์ของท่าน  ร่างของท่านได้ถูกฝัง ณ สุสาน  Mount  Kenya  นอนสงบนิ่งอยู่ภายใต้บรรยากาศอันสงบที่ท่านรักและปรารถนา ในปี พ..  2540 ( ..  1947  ) นักบุญเซนต์ยอร์จ  ได้ทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของท่านลอร์ด  เบเดน  เพาเวลล์  ขึ้นที่วัดเวสต์มินสเตอร์  ( Westminster  Abbey )  ในกรุงลอนดอน ใครจะไปเที่ยวที่วัดนี้จะพบอนุสาวรีย์ของท่านทางมุมตะวันตกเฉียงใต้ของโบสถ์

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :