กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRONZE WOLF AWARD : เหรียญสดุดีลูกเสือโลก

 

 

การเริ่มต้นการมอบรางวัล Bronze Wolf

 

ในช่วงแรกเริ่มของการพัฒนากิจการลูกเสือของ ลอร์ด เบเดน เพาเวลส์ ริเริ่มการมอบ
รางวัล Silver Wolf ให้กับบุคคลซึ่งกระทำคุณงามความดีแก่การลูกเสือ ของอังกฤษโดยเป็นรางวัล
ที่มอบจากการสมาคมลูกเสืออังกฤษเท่านั้น จนถึงปี พ.ศ.2467 คณะกรรมการลูกเสือโลก จึงได้
ขออนุญาตลอร์ดเบเดน เพาเวลส์ จะต้องมีรางวัลที่ออกในนามของคณะกรรมการลูกเสือโลก

แต่ก็ยังติดขัดอยู่ในเรื่องการกำหนดจำนวนของการมอบรางวัลตามความต้องการของ บี พี

 

ปี พ.ศ. 2475 ก็ได้นำมาพิจารณาอีกครั้งในเรื่องเดิมๆคือการกำหนดจำนวนของการมอบ

รางวัล (เรื่องการกำหนดจำนวนของการมอบรางวัล)

 

พ.ศ. 2477 ในเดือนมิถุนายน ก็ได้ ข้อสรุปโดยคณะกรรมการลูกเสือโลกได้อนุมัติ
การมอบรางวัล Bronze Wolf อย่างเป็นทางการวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ณ กรุง StockHolm
ประเทศสวีเดน โดยบุคคลแรกที่ได้รับรางวัล Bronze Wolf ก็คือ ลอร์ด เบเดน เพาเวลส์ โดยการ

เสนอในที่ประชุมของนายเวอเทอต์ เฮดด์

 

เพื่อความเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสำหรับผู้รับรางวัล ทางคณะกรรมการลูกเสือโลกได้

ทำการจำกัดจำนวนของการมอบคือ การมอบรางวัลให้กับบุคคลในรอบ 2 ปี จำนวน 2 คนเท่านั้น

จะเห็นได้จากตั้งแต่ปีพ.ศ. 2474 ถึงปี 2498 มีการมอบรางวัล Bronze Wolf จำนวน 12 ครั้ง

จนกระทั่งวิวัฒนาการของการลูกเสือเจริญมากขึ้น การมอบรางวัลก็มีมากขึ้นด้วย ตั้งแต่ ปี 2498

จนถึงปี พ.ศ.2545 มีการมอบรางวัล Bronze Wolf Award เป็นจำนวน 308 ครั้ง โดยกำหนดหลัก

เกณฑ์ใหม่ในการมอบรางวัลเอาไว้ว่าการมอบรางวัล 1 ครั้ง ต่อจำนวนสมาชิกทั่วโลก

2,000,000 คน

 

 

 

 

สำหรับคนไทยคนที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือสดุดีบรอนซ์วูล์ฟ  (Bronze Wolf Award) ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ องค์การลูกเสือโลก

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

พ.ศ.2551

 

 

 

 

 

 

 

นายอภัย  จันทวิมล  เมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) เข้า รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ.2514 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 

 

นายจิตร  ทังสุบุตร เมื่อปี พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 10  พ.ศ.2519  ณ กรุงเตหราน ประเทศอิหร่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกอง  วิสุทธารมณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)  รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 12 พ.ศ.2525 ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเพทาย  อมาตยกุล เมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 14 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

นายแพทย์บุญสม  มาร์ติน เมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 32  ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมน สมสาร เมื่อปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996)  รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 19 ( พ.ศ. 2541)  ณ ฮ่องกง

 

 

 

 

นายสุธรรม พันธุศักดิ์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือเขตเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 19 ( พ.ศ. 2541) ณ ฮ่องกง

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)รับในการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2551 ณ เจจู ประเทศเกาหลี

 

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :