กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 


Amazing Counters  

 

 อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นสำหรับทหารญี่ปุ่นนิรนามผู้ที่มีจิตใจเป็นลูกเสือ “ตลอดกาล”

 

“เราเป็นพวกเดียวกัน”

 

        เรื่องนี้ได้รับการเล่ามาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือหลายท่านว่า ในตอนประมาณปี 2501 อาจารย์เฟอร์นันโดผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับ

ลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้นที่พระตำหนักอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี ได้เล่าเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจและควรนำไปเป็นแบบอย่างเนื่องจากว่า

เป็นเรื่องที่ดีๆจากประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าทางการลูกเสือว่า.....

                 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากที่กองทัพของอเมริกาในฐานทัพเพิร์ลฮาเบอร์ได้ถูกกองทหารของกองทัพญี่ปุ่นเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วง
และยับเยิน  ภาพที่เห็นอยู่นั่นก็คือ ทหารคนที่นอนอยู่นั้นเป็นทหารอเมริกันซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจาการต่อสู้ ส่วนทหารที่นั่งชันเข่านั้นก็คือทหารญี่ปุ่ซึ่ง
เข้าใจว่าเป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการกวาดล้างทหารฝ่ายตรงกันข้ามไม่ให้หลงเหลือก็คือพวกทหารอเมริกันนั่นเอง ก่อนที่ทหารญี่ปุ่นซึ่งได้เข้ามาพบทหาร
อเมริกันที่บาดเจ็บจะทำการเหนี่ยวไกปีนเพื่อปลิดชีวิตและทันทีทันใดนั้นทหารอเมริกันได้ยกมือแสดงรหัส 3 นิ้ว ขึ้นมา เป็นเหตุให้ทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยุดชะงัก

แล้วลดปืนลงไม่เข้าทำร้ายแต่เปลี่ยนเป็นการให้ความช่วยเหลือนำร่างที่บาดเจ็บเข้าไปซ่อนในที่ลับตาโดยไม่ให้ทหารญี่ปุ่นคนอื่นพบเห็นและสอดกระดาษ

แผ่นเล็กๆไว้ในกระเป๋าเสื้อของทหารอเมริกันความงุนงงให้กับทหารอเมริกันเป็นอย่างมาก

                เมื่อสิ้นสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหารอเมริกันก็พบกระดาษแผ่นเล็กๆนั้นในกระเป๋าเสื้อซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งเขาได้นำ

ไปถอดข้อความและแปลได้ความว่า "เราเป็นทหารญี่ปุ่น ท่านเป็นทหารอเมริกัน แต่เราต่างเป็นลูกเสือ เราจึงฆ่าท่านไม่ได้ ขอให้ท่าปลอดภัย โชคดี"

ทำให้เขาเข้าใจทันทีว่าเขารอดชีวิตจากดาบปลายปืนหรือกระสุนจากทหารญี่ปุ่นมาได้อย่างไร ทำให้เขาตั้งใจที่จะสืบเสาะหาทหารญี่ปุ่นคนนั้นเพื่อขอบคุณ

แต่ก็หาไม่เจอ  ทหารอเมริกันคนนั้นจึงได้ติดต่อกับคณะลูกเสือของญี่ปุ่นทำการสร้างอนุสาวรีย์คุณความดีแต่ทหารญี่ปุ่นนิรนามคนนั้น (เพื่อรำลึก

ถึงพระคุณ)และเป็นการประกาศให้กับทั่วโลกได้รับรู้รับทราบว่า "ลูกเสือทุกคนเป็นพี่น้องกัน" ซึ่งตรงกับกฎของลูกเสือข้อที่ 4 ......

"ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ