กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสืออังกฤษ

 

     คู่มือของคณะลูกเสืออังกฤษฉบับ ปี ค..1974  มีข้อความสั้น ๆ ว่า “The Aim of the

Association is to encourage  the physical, mental and spiritual development of young
people, so that they may take a constrictive place in society  ” แปลเป็นไทย พอได้ความดังนี้ 
คือ  วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสืออังกฤษคือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนหนุ่มในทางกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อให้คนหนุ่มเหล่านั้นได้มีฐานะในการสร้างเสริมสังคมให้ดีขึ้น

 

 


Amazing Counters  

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :