เครื่องแบบเสือป่า

 

 

 

                                    ในกำหนดข้อบังคับคับฯ  ได้ทรงกำหนดในเรื่องของการแต่งกายของลูกเสือ  ไว้ดังนี้

 

 

 

1.หมวกสักหลาดสีดำใบกว้าง   พับปีกข้างขวาขึ้นไปกลัดไว้กับตัวหมวก  มีผ้าแพรสีเหลืองจีบเป็นดอกไม้วงกลมกว้าง  5  เซนติเมตร

ที่เส้นศูนย์     ติดข้างขวาหมวกที่ใบพับ  มีตราหน้าเสือทำด้วยทองเหลือง  ติดบนดอกไม้  มีผ้าสีเหลืองกว้าง  2   เซนติเมตรพันหมวกมีสายรัดคางหนังดำ

 

 

2.เสื้อรูปเสื้อเชิ้ตคอพับสีดินแดง (กากี)  มีดุมเข่าที่คอ       ที่หน้าอก ๒   มีกระเป๋าทั้ง   ๒ ข้างมีใบปกกระเป๋าดุมกลัด

 

 

3.ผ้าพันคอสีดำขนาดประมาณ  ๗๐   เซนติเมตร     เหลี่ยม  พับทแยงมุมเสียก่อนแล้วจึงพันคอรอบเดียว 

ชายผูกกัน ข้างหน้าห้อยลงมาที่น่าอก

 

4.กางเกงสีดำ   รูปกางเกงไทยขาสั้นเพียงเสมอสะบ้าหัวเข่า

 

5.เข็มขัดหนังสีเหลือง

 

6.ถุงเท้ายาวสีดำ  สรวมรัดไว้เพียงใต้เข่าลงมา

 

7.รองเท้าหนังดำ

 

 

ที่มา : ข่าวลูกเสือ   ๑๓   มิถุนายน  -  กรกฎาคม  ๒๕๔๕ ( ข้อมูลคัดลอกจากของเดิม  การสะกดตัวบางคำจึงขอคงไว้ตามสมัยเดิม)

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ