ลูกเสือไทยคนแรกและเอเชีย

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

          นายลิขิต      สารสนอง    เดิมชื่อ    ชัพน์    เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่  7  มิถุนายน   2438     ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา จังหวัดธนบุรี    เป็นบุตรของ  นายฉ่า  นางสุก     บุนนาค  เป็นบุตรคนที่  2   ในจำนวนทั้งหมด  9  คน    เมื่อเยาว์วัยคุณย่า  คือ  ท่านผู้หญิงเลื่อม    ภริยาพระยามนตรีสุริยวงค์ (ชื่น  บุนนาค) ได้พาเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กต่อรัชกาลที่    เมื่อครั้งทรงเป็น   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  และได้เข้าเรียนโรงเรียนยุพราช   และโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ได้เลขประจำตัวที่   16     จนสำเร็จ  ม.  6   

ที่มา : ข่าวลูกเสือ   13   มิถุนายน  -  กรกฎาคม  2545

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :