กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

กองลูกเสือรักษาพระองค์พระเจ้าแผ่นดินสยาม

              หลังจากที่กองลูกเสือได้กำเนิดขึ้นประมาณ ๖-๗ เดือน ข่าวจากประเทศไทยได้แพร่สะพัดไปยังประเทศต่างๆ ว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทย

ทรงใฝ่พระทัยในกิจการลูกเสือเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยเหตุนี้  มิสเตอร์ซิดนีย์  ริเเชล  ผู้กำกับลูกเสือคนที่ 4 กรุงลอนดอนจึงได้มี หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา

ขออัญเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้เป็นองค์อุปถัมภ์  และขอพระราชทานนามกองลูกเสือนี้ว่า  “กองลูกเสือรักษาพระองค์พระเจ้าแผ่นดินสยาม

(The King of Siam’s Own Boy Scout Group)”  พระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามที่ได้ขอมาและให้กองลูกเสืออังกฤษกองนี้ติดเครื่องหมาย
เป็นรูปธงชาติพื้นสีแดง เครื่องหมาย ช้างเผือกอยู่ตรงกลางที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง ซึ่งกองลูกเสือกองนี้ยังปรากฏอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :