กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสมาคมลูกเสือนานาชาติ

 

 

 

 

 

 

                        พ.ศ. ๒๔๖๕ คณะลูกเสือสยาม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมลูกเสือนานาชาติ ซึ่งนับเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งองค์การลูกเสือโลก

๑ ในจำนวนประเทศสมาชิก ๓๐ ประเทศ ในขณะนั้น

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :