กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพิธีสำคัญที่ต้องชักธงและประดับธงชาติ

 

7.วันพิธีสำคัญที่ต้องชักธงและประดับธงชาติ

 

7.1   วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม  1 วัน

 

7.2   วันมาฆบูชา  1 วัน

 

7.3   วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน  1 วัน 

 

7.4   วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน  1 วัน

 

7.5   วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม  1 วัน

 

7.6   วันพืชมงคล     1 วัน

 

7.7   วันวิสาขบูชา  1 วัน

 

7.8   วันอาสาฬหบูชา  1 วัน

 

7.9   วันเข้าพรรษา  1 วัน

 

7.10   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม  1 วัน

 

7.11   วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม  1 วัน

 

7.12   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5, 6 และ 7 ธันวาคม  3 วัน

 

7.13   วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม  1 วัน

 

นอกจากนี้สุดแต่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว ส่วนงานพิธีอื่นๆ ตามประเพณีนิยม หากจะชักธงและประดับธงชาติก็ทำ
ได้ แต่ต้องทำด้วยความเคารพ

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :