กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธงลูกเสือประจำจังหวัด

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

ธงลูกเสือประจำจังหวัด  มีลักษณะ  ดังนี้
พื้นเป็นไตรรงค์  กว้าง  ๔๕  ซม.  ยาว  ๖๐  ซม.
-  มี
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  รูปวงกลม  เส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๗  ซม.  ขอบในวงกว้าง    ซม.  ขอบนอกวงกว้าง    ซม.
ชื่อจังหวัดเป็นตัวอักษรสีดำ 

หมายเหตุ ธงลูกเสือประจำจังหวัดใดให้สังเกตุ ชื่อจังหวัดที่เขียนอยู่บนธงนั้น  (โดยทุกจังหวัดจะมีธงลูกเสือประจำจังหวัดของตน)

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :