กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

หมวก  หมวกทรงกลมมีกระบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่าตัวหมวกเย็บด้วยผ้า 6 ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบโดยรอบทาบด้วยด้าย หรือไหมถักสีเหลือง

 

เสื้อ  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด  โดยสอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

 

ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนกำหนด และมีห่วง ซึ่งไม่ใช้ห่วงกิลเวลล์สวมผ้าผูกคอ

 

กางเกง  แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่ละโรงเรียนกำหนด

 

เข็มขัดหนังสีน้ำตาล  กว้างไม่เกิน ๓ ซม.  หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุน รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

 

ถุงเท้า  ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

 

รองเท้า ชนิดและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนกำหนด

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :