กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    เหล่าเสนา   ประกอบด้วย   หมวก    ทรงอ่อน      สีเลือดหมู   มีตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำ

ด้วยโลหะสีทองติดที่หน้าหมวก  เสื้อ คอพับสีกากี  แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด    ผ้าผูกคอ     รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  กางเกง  สีกากี  ขาสั้นเหนือเข่า

ประมาณ  5  เซนติเมตร  เข็มขัด  หนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร   หัวชนิดหัวขัด   ทำด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

ภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  รองเท้า      หนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ไม่มีลวดลาย   หุ้มส้นชนิดผูก  อินทรธนู    สีเลือดหมู  ปลายอินทรธนูมีอักษร “  .. ”

ปักด้วยด้ายหรือไหมสีทองปลายอิทรธนูมีดุมเช่นเดียวกับดุมเสื้อ (ดุมโลหะสีทองไม่ถูกต้อง)

 

 

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือ   ประกอบด้วย         เครื่องหมายจังหวัด     ทำด้วยผ้า มีขนาด รูปตามกฎกระทรวงว่าด้วย

เครื่องแบบ กำหนดติดที่มุมผ้าผูกคอตรงข้ามกับด้านฐาน    เครื่องหมายสังกัด   ทำด้วยผ้าสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า   สีขาวติดโค้งตามไหล่เสื้อข้างขวา

เลขกลุ่มและเลขกอง   ทำด้วยผ้าสีแดง  รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส    ยาวด้านละ  3.5  เซนติเมตร   ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง  เครื่องหมายหมู่ ทำด้วยผ้า

รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส   ยาวด้านละ  3.5  เซนติเมตร     มีรูปสามเหลี่ยม   2  รูป     สีตามสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ขลิบริมสีเลือดหมู   ติดที่ไหล่เสื้อข้าง

ซ้าย   ใต้ตะเข็บประมาณ   1  เซนติเมตร       

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :