กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

หมวกทรงอ่อนสีเเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

 

เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือข้อศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด ๔ เม็ด อกเสื้อมีกระเป๋าปะข้าง

ละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้ง ๒ ข้าง

ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบน

ทำด้วยวัสดุสีน้ำตาลแก่ ติดอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร " ลว." สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

 

ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีตามเขตการศึกษา ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด และห่วงสวมผ้า

ผูกคอที่ไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์

 

กางเกงสีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บ

ข้างละ ๑ กระเป๋า

 

เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์

ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

 

ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง และมีพู่สีแดง ข้างละ ๒ พู่

 

รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

 

เครื่องหมายหมูทำด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว ๑๔ ซม. กว้าง ๒ ซม. ถ้ายังไม่เข้าประจำกอง จำนวน ๔ ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว ๒ ชิ้น

และชิ้นในสีเหลือง ๒ ชิ้น ถ้าเข้าประจำกองแล้ว ๖ ชิ้น จากนอกไปใน สีแดง ๒ ชิ้น สีเหลือง ๒ ชิ้น และสีเขียว ๒ ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย

ประมาณ ๑ ซม

 

เครื่องหมายหมู่ทำด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว ๑๔ ซม. กว้าง ๒ ซม. ถ้ายังไม่เข้าประจำกอง จำนวน ๔ ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว ๒ ชิ้น

และชิ้นในสีเหลือง ๒ ชิ้น ถ้าเข้าประจำกองแล้ว ๖ ชิ้น จากนอกไปใน สีแดง ๒ ชิ้น สีเหลือง ๒ ชิ้น และสีเขียว ๒ ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย

ประมาณ ๑ ซม.

 

เครื่องหมายวชิราวุธ ทำด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๓.๕ ซม. ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี สีเหลือง

ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ

 

เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ

 

เครื่องหมายนายหมู่ ทำด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑.๕ ซม. ๒ เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา

ข้างละ ๑ เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด ๑ เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า คล้องสายนกหวีด สีเหลือง ทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋า

เสื้อข้างซ้าย

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :