กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

1.วิธีถือไม้ถือในท่าปกติ ในท่าปกติไม้ถือจะถูกหนีบอยู่ในซอกระหว่างแขนซ้ายกับข้างลำตัว แขนท่อนบนแนบขนานกับลำตัวหนีบ

ไม้ถือไว้ แขนซ้ายท่อนล่างเหยียดตรงไปข้างหน้าในแนวระดับ มือซ้ายกำโคนไม้ถือห่างจากหัวไม้ประมาณ 1 ฝ่ามือ ฝ่ามือหงายขึ้นให้ไม้ถือนอนอยู่ใน

แนวขนานกับพื้น นิ้วหัวแม่มือวางอยู่ด้านนอกแนบขนานไปกับตัวไม้ถือ (ยืนตรงหย่อนเข่าขวา)

 

2.การทำความเคารพอยู่กับที่ เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “ตรง” ให้ยืนอยู่ในท่าตรง

 

3.ท่าวันทยาวุธโดยใช้ไม้ถือ

 

จังหวะที่ 1 เมื่อได้ยินคำบอกคำสั่งว่า “ตรงหน้า (ทางซ้าย - ขวา) ระวัง” ให้ใช้มือขวาจับโคนไม้ถือ (ให้ฝ่ามือคว่ำลง)

ยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ แล้วลดไม้ถือลงมาเสมอปาก (ห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามือ) แล้วนำไม้ถือมาแนบข้างตัวทางขวาในท่าบ่าอาวุธ

ให้นิ้วทั้งสี่เรียงกันอยู่ด้านนอก หัวแม่มืออยู่ด้านใน ให้โคนไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้ กับนิ้วหัวแม่มือ ปลายไม้อยู่แนวร่องไหล่ขวา พร้อมกับปล่อยมือซ้าย

ลงข้างตัว

 

จังหวะที่ 2 ต่อเมื่อได้ยินคำว่า “วันทยา -วุธ” มือขวายกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก ห่างจากปากประมาณ 1 ฝ่ามือ แล้ววาด

ปลายไม้ลงไปข้างหน้าเฉียงไปทางขวาของลำตัว โดยให้แขนขวาเหยียดตรงอยู่ข้างขวา ปลายไม้ถือที่ฟาดลงให้เฉียงลงล่างห่างจากพื้นประมาณ 1

คืบ และชี้ตรงไปข้างหน้า

 

4.ท่าเรียบอาวุธ คำสั่ง “เรียบ-อาวุธ” (แยกเป็น 2 จังหวะดังนี้)

 

เมื่อได้ยินคำว่า “เรียบ” ให้ยกไม้ถือขึ้นมาเสมอปาก แล้วนำมาอยู่ในท่าบ่าอาวุธ

 

เมื่อได้ยินคำสั่งว่า “อาวุธ” ให้ยกไม้ถือชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ เฉียงไปข้างหน้าทางกึ่งขวา พร้อมกับเอนปลายไม้ถือลง

มา เหน็บที่แนวข้อศอกแขนซ้าย  มือซ้ายยกขึ้นกำโคนไม้ถือไว้ แล้วปล่อยมือขวาลงในท่าตรงตามเดิมและเมื่อได้ยินคำสั่ง “ตามระเบียบ, พัก”

ก็ให้หย่อนเข่าขวาเท่านั้น

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :