กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่าถอดหมวก

คำบอก   “ถอดหมวก”การปฏิบัติ

 

.แบมือซ้ายและงอศอกจนแขนท่อนล่างได้ฉากกับแขนท่อนบนนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้น

ข้างบนพร้อมกันนั้นใช้มือขวา จับที่กะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมที่มีกะบังหน้าหมวก หมวกทรง

หม้อตาล) จับที่ปีกหมวกด้านหน้า (หมวกปีกกว้างพันข้างและไม่พับข้าง) จับที่หมวกด้านขวา

(หมวกทรงอ่อน) จับที่ขอบหมวกบนด้านหน้า (หมวกกลาสี)

 

. ถอดหมวกออกจากศรีษะ วงครอบหัวแม่มือซ้าย ให้หน้าหมวกหันไปทางขวา

ขอบหมวกด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้

 

.ลดมือขวาลงมาอยู่ในท่าตรงพร้อมกับมือซ้ายจับหน้าหมวกด้วยนิ้วหัวแม่มือ
กับนิ้วอื่นทั้งสี่ที่เหลือ

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :