กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง

                (ชาย)เครื่องแบบ เครื่องแบบบังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ  กรรมการลูกเสือ  และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ  เว้นแต่นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ  ประกอบด้วย

                ก.  หมวกมี  2  แบบ  คือ

                     หมวกปีกกว้างสีกากี มีหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่  กว้าง  3  ซม.  พันรอบหมวก  มีหัวขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย  ปีกหมวกสองข้างเจาะรู้สำหรับร้อยด้านหลังศีรษะ  สายรัดทำด้วยเชือกสีเดียวกับหมวก  ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง  มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ทำด้วยโลหะสีทอง

                หมวกทรงอ่อนสีเขียว  มีตราหน้ารูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  ทำด้วยโลหะสีทอง  เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

                ข.  เสื้อ  เสื้อคอพับสีกากี  แขนสั้นเหนือศอกผ่าอกตลอด  อกเสื้อทำเป็นสาปกว้าง   3.5  ซม.  มีดุมเหนือเข็มขัด  4  ดุม  อกมีกระเป๋าปะข้างละ  1  กระเป๋า  มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง  ปกรูปมนชายกลางแหลม  เจาะรังดุมกึ่งกลางกลางกระเป๋า  1  ดุม  มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้งสองข้าง  ด้านไหล่กว้าง  3.5  ซม.  เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อด้านคอกว้าง  2.5  ซม.  ปลายมนมีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ  1  ดุม  ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัตถุสีน้ำตาลแก่ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

                ค.  ผ้าผูกคอ   ผ้าผูกคอสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ด้านฐาน  100  ซม.  ด้านตั้ง  75  ซม.  สีตามสีประจำเขตการศึกษา  มีขลิบสีขาวขนาด  2  ซม.  2  ด้าน             ง.  กางเกง    กางเกงสีกากี  ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ  5  ซม.  ส่วนกว้างของขากางเกง  เมื่อยืนตรงห่างจากขาตั้งแต่  8-12  ซม.  ปลายขาพับเข้ากว้าง  5  ซม.  ผ่าตรงส่วนหน้า  ใช้ดุมขนาดย่อมขัดซ่อนไว้ข้างใน  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างและ  1  กระเป๋า  และมีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน  6  ซม.  กว้าง  1  ซม.

                จ.  เข็มขัด    เข็มขัดหนังสีน้ำตาล  กว้างไม่เกิน  4  ซม.  หัวชนิดหัวขัด  ทำด้วยสีทอง  มีรอยดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์                ฉ.  ถุงเท้า    ถุงเท้ายาวสีกากี  พับขอบไว้ใต้เข่า  ใต้พับขอบมีสายรัดถุงเท้า  และติดพู่สีเขียวข้างละ  2  พู่

               ช.  รองเท้า  รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่  ไม่มีลวดลาย  หุ้มส้นชนิดผูก

เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (หญิง)

 

หมวก

เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาย

 

ผ้าผูกคอ

ผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาย

 

เสื้อ

เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาย

 

กระโปรง

กระโปรงสีกากี  ยาวครึ่งน่อง  ไม่มีจีบ  ชายกระโปรงไม่บาน

 

เข็มขัด

เข็มขัดเช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาย  แต่กว้าง  3  ซม

 

ถุงเท้า

ถุงเท้าสั้นสีกากี

 

รองเท้า

รองเท้าเช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือชาย

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :