กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการตรวจแบบจู่โจม

                        การตรวจแบบจู่โจม คือ การตรวจที่รวดเร็ว ฉับพลัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงกำหนดเวลา ทุกหมู่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ไม่ต้องคอยการตรวจเรียงลำดับหมู่ ปกติจะใช้การตรวจแบบนี้ เมื่อการตรวจในการฝึกอบรมได้ผ่านไป 3 ครั้งแล้ว

                        1. ให้ผู้ตรวจเครื่องแบบและร่างกาย ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในที่พัก ผู้ตรวจครัวและสุขาภิบาล แยกย้ายกันไปที่หมู่ แต่ละหมู่ไม่ซ้ำกัน โดยเริ่มตรวจในเวลาเดียวกัน ทุกหมู่สั่งทำความเคารพผู้ตรวจทุกคนตามระเบียบ ตามประเภทของลูกเสือ

                        2.    ผู้ตรวจเครื่องแบบและร่างกาย ทำการตรวจในขณะแถวอยู่ในท่าตรง ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พัก ผู้ตรวจครัวและสุขาภิบาล ให้นายหมู่สั่ง “ตามระเบียบ-พัก” แล้วผู้ตรวจดังกล่าวนำรองนายหมู่ คนครัว ตามลำดับติดตามตัวไปเพื่อชี้แจงและรับทราบผลการตรวจด้วย

                        เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้หันกลับมาเข้าประจำที่ในแถวของตนตามเดิม นายหมู่สั่งทำความเคารพ กล่าวขอบคุณ แล้วให้ผู้ตรวจเคลื่อนไปตรวจหมู่อื่น (ที่ไม่มีผู้ตรวจอื่นเข้าประจำอยู่ เป็นการต่อไป)

                        3.    ผู้มีหน้าที่ตรวจพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความฉับไว เมื่อเสร็จการตรวจหมู่ใดต้องรีบเคลื่อนย้ายไปตรวจหมู่ต่อไปทันที

                        4.    ผู้ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พักและสุขาภิบาล เมื่อตรวจเสร็จแล้วต้องรายงานการตรวจต่อหัวหน้าสาย (คือ ผู้ตรวจเครื่องแบบและร่างกาย) เกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้พบเห็น พร้อมด้วยคะแนนที่ให้ เพื่อหัวหน้าจะได้ประมวลเรื่องนำไปรายงานที่ประชุมรอบเสาธง และมอบคะแนนให้ผู้อำนวยการฝึกที่หน้าเสาธง

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :