กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย  ว่ายาวเท่าไร  กว้างเท่าไร เพื่อเอาไว้ใช้แทนเครื่องมือมาตรฐานสำหรับวัด ตัวอย่างดังนี้

 

1.ความสูงเหยียดแขนเต็มที่

 

2.ความสูงเสมอศีรษะ

 

3.หนึ่งวา (กางแขนทั้งสองเหยียดเต็มที่เสมอไหล่)

 

4.ความยาวของศอกถึงปลายนิ้วกลาง

 

5.เกรียก (ความยาวของง่ามนิ้วจากปลายนิ้วหัวแม่มือ ถึงปลายนิ้วชี้)

 

6.ความกว้างของหัวแม่มือ

 

7.คืบ (ระยะหัวแม่มือถึงปลายนิ้วก้อย)

 

8.ความยาวของฝ่าเท้า

 

9.ความสูงเสมอตา

 

10.ระยะก้าว จากปลายเท้าหลังถึงปลายเท้าหน้า

 

11.ระยะความยาวฝ่าเท้าทั้งสองต่อกัน

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :