กลับหน้าหลักครับ

ทักทายและตอบปัญหาด้านลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของธงประจำกองลูกเสือสามัญ

สีของธง  :   ผืนธงทำด้วยผ้าสีเขียว

รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ : สีเหลืองอยู่ตรงกึ่งกลางของธง  40 X 25 ซ.ม.

ขนาดของธง  : มีขนาดกว้าง 120 X 80  ซ.ม.

ชื่อกองลูกเสือโรงเรียน :อยู่ใต้ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ บอกชื่อกองลูกเสือ ตัวอักษรพิมพ์ธรรมดา

                                      สีเหลือง ขนาดพองาม

ครุย (พู่) : มีสีเหลือง ยาว 8 ซ.ม. สามด้าน

ยอดธง : ทำด้วยโลหะเป็นรูปวชิร สีเงิน

 

 

 

คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งกาย  สติปัญญา  จิตใจ  ศึลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :