วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้

วิหารสิ่งก่อสร้างภายในวัด

รอยครอบพระพุทธบาท

       วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ตั้งอยู่ในตำบลนาทราย เป็นวัดใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้ บริเวณทางเข้ามีสิ่งก่อสร้างทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จาก บ่อศิลาแลงด้านหลังของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และมีองค์พระธาตุที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม โดยครูบาชัยยะ วงศาพัฒนา พระอาจารย์ชื่อดังของทางภาคเหนือเป็นผู้บูรณะก่อสร้าง และจากศรัทธาของบรรดาชาวกะเหรี่ยงที่อยู่รอบบริเวณวัด ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้นอกจากจะทำไร่ทำสวนแล้ว ยังมีอาชีพเป็นช่างฝีมือ ทอผ้า ทำสร้ายคอ และเครื่องเงินเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ในเดือนธันวาคมของทุกปี ชาวกะเหรี่ยงจะจัดงานชุมนุมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :