วัดพระธาตุแท่นคำ

                   วัดพระธาตุแท่นคำเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองลี้สร้างในสมัยพระนางจามรี สร้างพร้อมกับวัดพระธาตุดวงเดียว และวัดพระธาตุห้าดวง ในปี 2535 ได้สร้างเจดีย์ขึ้น 1 องค์ ปัจจุบันยังคงเหลือซากวัดโป่งกาง หรือโป่งก้าง ที่ยังไม่ได้บูรณะ

ถ่ายภาพโดย : ครูศราวุธ  เขื่อนคำ (10 สิงหาคม 2553)

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)
ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760    หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :