พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตน อำเภอลี้

                    พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ หรือ ถ้ำดอยโตน อำเภอลี้ มีรอยพระพุทธบาทตั่งอยู่เหนือดอยโตน (หลังถ้ำป่าไผ่) มาแต่โบราณ ไม่มีผู้ใดพบเห็นเพราะรกไปด้วยต้นไม้ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา แห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม มาตรวจดูด้วยญาณ แล้วบอกว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริง เป็นพระบาทข้างซ้าย โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้ แล้วก้าวพระบาทข้างซ้ายประทับรอยพระบาท แล้วจึงหันพระองค์กลับดำเนินไป ภายในพระวิหารตกแต่งวิจิตรสวยงาม พระุพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ มีขนาดกว้างใหญ่ มีหลายคูหา มีช่องอากาศบนถ้ำหลายช่อง ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีหินงอกหินย้อยและภาพศิลป์ต่างๆ

 

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ  0-5397-9823 ต่อ 31 , Fax : 0-5357-0279 ต่อ 12  หรือ krutujao@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :