อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้

 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หาด-แม่ก้อ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๒๔ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

มีพื้นที่บางส่วนครอบคลุมลำน้ำปิงซึ่งยาวประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร และสองฝั่งแม่น้ำเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอก หินย้อย การเดินทางท่องเที่ยว

ลำน้ำปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง สามารถเริ่มจากอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เรือหางยาว แล้วมาต่อแพที่แก่งสร้อย ล่องมาจนถึงเขื่อนภูมิพล

มีถ้ำยางวี อำเภอลี้ เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

ถ้ำยางวี มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว เม่น และ เลียงผา การเดินทางเข้าไปชมถ้ำยางวีต้องใช้ไฟฉาย หรือมีคนถือ

ไฟนำทางเข้าไป ไม่ไกลจากถ้ำยางวีมีป่าเต็งรังผสมสนสองใบ เรียกว่า “ป่าพระบาทยางวี” มีธรรมชาติ และทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบเดินป่าพักค้างแรม  

 

ทุ่งกิ๊ก อำเภอลี้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของ

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และที่ราบเนินเขาทุ่งกิ๊ก ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า สลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวก เก้ง กวาง กระต่าย

นก และไก่ป่าชนิดต่างๆ กิจกรรมที่นิยมสำหรับทุ่งกิ๊ก คือ การดูนก นักท่องเที่ยวสามารถมาตั้งแคมป์พักแรมบริเวณทุ่งกิ๊กได้ ประมาณเดือนมีนาคมถึง

พฤษภาคมมีกล้วยไม้ป่ากว่า ๒๐ ชนิด บานสะพรั่งสวยงาม

 

น้ำตกก้อหลวง อำเภอลี้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร ต้องเดินเท้าอีก ๕๐๐ เมตร น้ำตกก้อหลวง เป็น

น้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับ ลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด ๗ ชั้น เนื่องจาก

บริเวณดังกล่าวเป็นหินปูน จึงทำให้บริเวณน้ำตกก้อหลวง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม และยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สีเขียวใส มีปลาอาศัยอยู่มากมาย การเดินทาง

น้ำตกก้อหลวง จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๗ ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ผ่านบ้านก้อ แล้วเลี้ยวซ้ายไปหน่วยพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติ

 

แก่งก้อ อำเภอลี้ อยู่ในเขตบ้านก้อจัดสรร หมู่ ๔ ตำบลก้อ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประมาณ ๒๓ กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ

หน่วยพิทักษ์ป่าที่ ๒ แก่งก้อ เป็นเวิ้งน้ำขนาดใหญ่ เกิดจากลำห้วยแม่ก้อไหลมาบรรจบแม่น้ำปิง นักท่องเที่ยวสามารถมาพักเรือนแพแก่งก้อ นั่งเรือชมทิวทัศน

์สองฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งมีเขาหินปูนถูกกัดเซาะ เกิดหินงอกหินย้อยอย่างงดงาม ตามเส้นทางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีก เช่น น้ำตกอุ้มปาด โรงเรียนเรือน

แพ ถ้ำช้างร้อง วัดพระธาตุแก่งสร้าง ซึ่งตำนานเล่าว่าเป็นส่วนหนึ่งของเวียงสร้อยหรือเมืองสร้อย และยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง

 

ที่มา: เอกสารแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิง หากสนใจติดต่อที่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ครับ

      - เหตุทีเขียนแนะนำเนื่องจากต้องการให้ทราบว่า อำเภอลี้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากและควรอนุรักษ์ไว้ครับ

 

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :