กิจกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือสำรอง(อนามัย)

ความมุ่งประสงค์

                -  อบรมให้มีนิสัยรักความสะอาด  ซึ่งจำเป็นสำหรับการมีสุขภาพดี

                -  เพื่อช่วยให้เด็กรู้วิธีปฏิบัติสำหรับช่วยตนเองและผู้อื่น  เมื่อเกิดบาดเจ็บเล็ก ๆ  น้อย ๆ

                -  เพื่อช่วยให้เด็กได้เข้าใจถึงความจำเป็นในเรื่องที่จะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

เครื่องหมายดาวดวงที่  1

ความสะอาด

                มันเป็นวิชาที่ยากที่ลูกเสือสำรองจะทำให้สำเร็จ  เพราะว่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเป็นสิ่งจำเป็นลูกเสือสำรองไม่สามารถเห็นเชื้อโรค  เพียงแต่เห็นผลที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเราต้องแนะนำเขาให้รู้ถึงชีวิต  และรูปร่างของเชื้อโรค  ซึ่งประสบการณ์ของเด็กอายุ  8  ขวบ  สามารถรู้ได้โดยคิดเกมของสิ่งเหล่านี้ขึ้น  สมมติให้ตัวแมลงกินฟันมาในรูปของคนงานสร้างถนน  พร้อมด้วยขวานและสว่านเจาะลงไปในฟัน  ส่วนเชื้อโรคที่ลอยอยู่ในอากาศจากการไอและจาม  มาในรูปโจรปล้นคนเดินทาง  รอคอยคนที่ไม่มีอาวุธจะต่อสู้  เป็นต้น

ฟัน

                การสาธิตให้ฟันที่ผุทางกายภาพ  สามารถทำได้ด้วยชิ้นหรือจานชามเคลือบที่ด่างเป็นสีแดงอย่างสนิม

หวัด

                ขอให้ลูกเสือสำรองถือว่าโรคหวัดธรรมดานี้  เป็นเสมือนศัตรูอย่างหนึ่งที่ลูกเสือสำรองจะโดนเล่นงาน  และติดเชื้อเข้าได้  และถ้าไม่ระวังเพื่อน ๆ  ก็จะโดนด้วย  หวัดทำให้เด็ก ๆ  ไม่ได้ออกไปสนุกสนาน  ต้องหยุดเรียน  และโดยทั่วไปทำให้รู้สึกทรมานพอสมควร   ลูกเสือต้องกำจัดศัตรูตัวนี้ด้วยความเอาใจใส่ต่อสู้กับมัน  โดยพักผ่อนอยู่กับบ้านนอนหลับให้นานๆ  และดื่มน้ำมาก ๆ   ลูกเสือต้องควบคุมหวัด  โดยการใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจาม  เพื่อหยุดการแพร่เชื้อ  (กระดาษเช็ดหน้าใช้ได้ดีมาก  เพราะว่าใช้แล้วทิ้งเลย)  เราควรขอร้องไปยังองค์การต่าง ๆ  ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ  ซึ่งจะช่วยเหลือในด้านภาพโปสเตอร์  แสดงความจำเป็นในการรักษาความสะอาดแก่ลูกเสือสำรอง  รายการเหล่านี้อยู่ในตอนท้ายของเอกสารประกอบ     “ไอและจามทำให้เชื้อโรคกระจาย”  บอกให้ลูกเสือสำรองทำเสียงไอและจามนี้ดู

ปฐมพยาบาล

                ถ้าเป็นไปได้ก่อนที่ท่านจะทำการปฐมพยาบาล  ควรจะล้างมือเสียก่อน  และพยายามใช้เฉพาะเครื่องมือที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้วเท่านั้น

การติดต่อของเชื้อโรค

                การติดต่อของเชื้อโรคพวกแบคทีเรียใช้เวลาเพียง  6  ชั่วโมงเท่านั้น

                อาการ  ผิวหนังจะกลายเป็นสีแดงและบวม  เหนื่อยหอบ

                วิธีรักษา  ไปหายามารับประทานตามคำแนะนำของแพทย์

การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดแผลถลอก

                แผลถลอกมักจะสกปรก  ขจัดสิ่งสกปรก  โดยการล้างด้วยสบู่และน้ำ  และเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดจริง ๆ  ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอีกที  แล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้ว  และปลาสเตอร์เพื่อป้องกันเชื้อโรค

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ-ขอความช่วยเหลือ

                ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ-ขอความช่วยเหลือให้ทิ้งผู้ป่วยไว้ที่เดิม  เคลื่อนย้ายเท่าที่จำเป็นจะให้พ้นจากบริเวณอันตราย  เช่น  ไฟ  ฯลฯ  เท่านั้น  ขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  เดินไปหาผู้ใหญ่ที่ใกล้ที่สุด  อย่าวิ่งกลับบ้าน  เพื่อขอความช่วยเหลือ  ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินให้โทรศัพท์แจ้งเหตุไปที่  191  เรียกรถพยาบาล  รถตำรวจ  หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงถ้าไม่มีตู้โทรศัพท์อยู่ใกล้ ๆ  ให้สังเกตเสาโทรศัพท์มองตามสายไปเรื่อย ๆ  ก็จะได้รู้ว่าบ้านใดที่มีโทรศัพท

เครื่องหมายดาวดวงที่  2

เท้า

                มีคนน้อยนักที่จะใช้มือเดินต่างเท้า  ถ้าลูกเสือสำรองต้องการจะเป็นนักฟุตบอบที่ดี  และสามารถที่จะวิ่งได้รอบสนาม  เขาต้องพยายามรักษาเท้าของเขาให้ดีที่สุด  หลังจากเท้าต้องเดินและทำงานหนักทั้งวัน  เท้าที่สวมถุงเท้าก็จะร้อนและถูกบีบ  นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เท้าเกิดเจ็บปวดเป็นพองน้ำ  การรักษาก็คือ  ต้องล้างและเช็ดให้แห้งทุกคืน  ถ้ามีแผลหนังพองขึ้นอย่าพยายามแกะมัน  เพราะถ้าแกะหนังที่เปิดออก  เชื้อโรคจะเข้าไปในแผลนั้นได้  ดังนั้นเราต้องล้างแผลด้วยความระมัดระวัง  แล้วใช้ผ้ายางปิดแผล  (Plaster)  ให้เรียบร้อย

นอนหลับ

                ร่างกายก็คล้ายเครื่องจักร  ถ้าเครื่องจักรวิ่งหรือทำงานหนักมันก็จะร้อนเกินไปและชำรุดได้  ดังนั้น  ร่างกายซึ่งเช่นเดียวกับเครื่องจักรก็ต้องหาเวลาพักผ่อน  ในระหว่างนอนหลับกล้ามเนื้อก็จะได้รับการผ่อนคลายและพลังงานสะสมถูกสร้างเพิ่มขึ้นสำหรับมาใช้ในวันใหม่ต่อไป  เด็ก ๆ  ในวัยลูกเสือสำรองต้องการพักผ่อนนอนหลับทุก ๆ  วัน  วันละประมาณ  10  ชั่วโมง  ถ้าเป็นไปได้เวลานอนเราควรจะต้องเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้

เลือดกำเดา

                ให้คนไข้นั่งแล้วจับศีรษะก้มไปข้างหน้าเล็กน้อย  สอนให้เขาหายใจด้วยปากแล้วใช้มือบีบจมูกไว้ประมาณ  10  นาที

เครื่องหมายดาวดวงที่  3

เครื่องมือสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาล

                กระเป๋าพยาบาลควรบรรจุสิ่งจำเป็นในการพยาบาล  ซึ่งลูกเสือสามารถนำมาใช้ได้  และควรได้รับการฝึกในเรื่องการปฐมพยาบาลพอสมควร  สิ่งจำเป็นควรจะมี  นอกจากผ้าพันแผลรูปสามเหลี่ยมซึ่งจำเป็นต้องฝึกก่อนที่จะนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย  เครื่องใช้เหล่านี้ควรเป็นเครื่องมือหลัก  ซึ่งลูกเสือจะต้องใช้และจะต้องได้รับ  เพิ่มเติมเมื่อเขาเข้ารับการอบรมในชั้นลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหม่  และลูกเสือสามัญต่อไป  สิ่งบรรจุในกระเป๋าพยาบาล    สำลี  (ห่อไว้อย่างมิดชิด)   ผ้าพันแผลที่ฆ่าเชื้อแล้ว   น้ำยาปฏิชีวนะ ยาแก้แพ้อากาศ  ผ้ายางปิดบาดแผลขนาดต่าง ๆ เหรียญโทรศัพท์  (เหรียญบาท) กระดาษซึ่งเขียนชื่อ  ที่อยู่ของตัวเอง  เอาของทุกอย่างใส่ในย่าม  ในกรณีเช่นนี้ต้องจัดนำไปด้วยเมื่อยามฉุกเฉิน  แล้วนำถุงพยาบาลใส่ลงในหีบของหมู่

แมลงกัดและต่อย

                เอาแหนบถอนเหล็กในออก  (ยกเว้นผึ้งเหล็กในจะมีเงี่ยงที่ปลาย  ผึ้งส่วนมากเมื่อต่อยเสร็จจะปล่อยเหล็กในไว้พร้อมด้วยถุงพิษของมัน  กรณีการปล่อยทิ้งไว้จะดีกว่าถอนออกด้วยแหนบ  เพราะจะไปรีดให้พิษออกมากขึ้น)  หายาปฏิชีวนะหรือยาแก้แพ้พิษ  เพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม  อย่าถูตรงที่ถูกต่อยมากเกินความจำเป็น

 ไฟ

                ในทุกกรณีความจำเป็นเร่งด่วน  คือย้ายคนเจ็บออกห่างจากที่เกิดเหตุ  หรือลดความร้อนด้วยการดับไฟ  ทำให้ผิวหนังเย็บด้วยน้ำเย็น  อย่าใช้ขี้ผึ้งทา  หากมีอาการพองอย่าใช้เข็มบ่ง  ใช้ผ้าที่สะอาดหรือฆ่าเชื้อแล้วปิดทับแผลเอาไว้เบา ๆ    ลูกเสือสำรองส่วนมากไม่แน่ใจว่าอาการที่เกิดจากไฟลวก  และน้ำร้อนลวกต่างกันอย่างไร

                ไฟไหม้  เหตุเกิดจากความร้อนจัด การป้องกันไฟ

                1.  มีเครื่องดับเพลิงอยู่ประจำที่

                2.  อย่าเล่นไม้ขีดไฟ

                3.  ระวังอย่าทิ้งก้านไม้ขีดหรือก้นบุหรี่ลงในป่าตามชนบท

                เปลวไฟ  ดับไฟบนเตาแก๊สทันที  เมื่อไม่ใช้

                ดอกไม้ไฟ  ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเมื่อจะใช้

                ไฟซึ่งเกิดจากการขัดส  สวมเสื้อสำหรับป้องกันไฟ

                กระแสไฟฟ้า

                1.  อย่าแตะต้องหรือแหย่ปลั๊กไฟฟ้า  และส่วนประกอบอื่น ๆ

                2.  ต้องแน่ใจว่าสายไฟอยู่ในสภาพเรียบร้อย

                3.  อย่าเดินสายไฟให้พันไปพันมา

                เสื้อผ้าที่ไหม้ไฟ  ให้ผ้าหนา ๆ  หรือผ้าห่มคลุมหรือกลิ้งตัวไปมาบนพื้นดินหรือพื้นทราย แล้วรีบไปหาหมอ

                น้ำเดือด  อย่าปล่อยให้หูกระทะยื่นออกมานอกเตา

                ไอน้ำ  เกิดจากน้ำกำลังเดือด  พลุ่งขึ้นเป็นไอ  ทำให้เกิดความร้อนมาก

 กิจกรรม

                ให้ลูกเสือสำรองทำภาพโปสเตอร์ตัดรูปจากวารสารต่าง ๆ  ลองเขียนเนื้อเพลงหรือการละเล่น  โดยบรรยายถึงกฎความปลอดภัย  และการรักษาพลานามัยเป็นข้อความสำคัญของบทเพลง  แล้วติดตามด้วยการเล่นและเรื่องสั้น

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :