กิจกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือสำรอง(ความสามารถในเชิงทักษะ)

ความมุ่งประสงค์

                กิจกรรมเหล่านี้จัดรวมอยู่ในแผนการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง

                -  ช่วยให้เด็กที่กำลังเจริญเติบโตได้พัฒนาทางร่างกาย

                -  ส่งเสริมให้ลูกเสือสำรองมีสุขภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ

                -  ฝึกให้ลูกเสือสำรองดำรงชีวิตอยู่  และรู้จักใช้ทักษะของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เครื่องหมายดาวดวงที่  1

กิจกรรมทางร่างกายเหล่านี้ฝึกให้เด็กได้ใช้อวัยวะต่าง ๆ  ประสานงานกัน

การขว้างลูกบอล

                การขว้างลูกบอลตามปรกติจะใช้มือไหนขว้างก็ได้  แต่จะเป็นประโยชน์มากถ้าได้รู้วิธีใช้มือทั้งสอง  การรับลูกบอลจะจับลูกบอลด้วยมือทั้งสองก็ได้  ฝึกให้ลูกเสือสำรองได้จับตาดูลูกบอลตั้งแต่เวลาที่หลุดจากมือผู้ส่งลูกบอลจนกระทั่งเรารับได้  จงระวังนิ้วมือเป็นพิเศษในกรณีที่ใช้ของที่มีน้ำหนักขว้าง  ลูกเสือสำรองควรได้รับคำชี้แจงถึงวิธีการรับลูกบอล  นั่นคือให้นำมือทั้งสองมาชิดกันหงายฝ่ามือขึ้น  งอนิ้วเข้ามาเล็กน้อย  ในขณะที่รับลูกบอลใช้ฝ่ามือทั้งสองรับลูกบอลไว้พร้อมกับดึงมือเข้ามาหาตัว นิ้วมือช่วยประคองลูกไว้

การม้วนหน้า

                ก้มศีรษะลงให้ต่ำมากที่สุด  พร้อมกับมองตาหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้างหลังไว้  ขณะเดียวกันก็ม้วนตัวไปข้างหน้า  ด้วยวิธีนี้จะทำให้หลังเกิดอันตรายน้อยที่สุด ควรจะใช้เบาะหนารองพื้น  เมื่อเสร็จให้ยืนในท่าตรง

กระโดดกบ

                ให้เด็กยืนหันหลังให้กับผู้กระโดด  ก้าวขาข้างหนึ่งออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าว  แล้วก้มศีรษะก้มตัวลงวางมือทั้งสองข้างบนขาหน้าให้แน่น  ในท่าที่จะทำให้ศีรษะของเขาไม่เกิดอันตรายเมื่อผู้กระโดดกระโดดข้ามเขาไป   ผู้กระโดดข้าม  ควรกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างถีบพื้นพร้อม ๆ  กัน  ในขณะที่เอามือแตะหลังของผู้ที่ยืนอย่างแผ่วเบา  เมื่อเสร็จแล้วให้ยืนในท่าตรง

การขึ้นต้นไม้หรือไต่เชือก

                ต้นไม้  กิ่งไม้หรือเชือกที่จะให้ลูกเสือขึ้นหรือไต่นั้น  ผู้กำกับต้องทดสอบความแข็งแรงดูให้แน่ใจก่อน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย

                ต้นไม้ที่จะให้ลูกเสือขึ้น  ควรมีกิ่งต่ำ   ให้ยึดและปีนขึ้นง่ายอย่าให้ลูกเสือขึ้นไปสูงนัก

                ต้นไม้ที่มีลวดหนามพาดผ่านไม่ควรให้ลูกเสือขึ้น

                เชือก  ที่จะให้ลูกเสือไต่  ต้องแข็งแรง  เส้นรอบวงอย่างน้อยหนึ่งนิ้วฟุต

                เมื่อไต่เชือก  ลูกเสือต้องให้น้ำหนักตัวกระชับอยู่ที่จุด  3  จุ  ตลอดเวลา  กล่าวคือ  ที่เท้าทั้งสองและที่มือ  1  ข้าง  หรือที่มือทั้งสองข้าง  และที่เท้าหนึ่งข้าง

เครื่องหมายดาวดวงที่  2

                ผู้กำกับลูกเสือควรสอนให้ลูกเสือว่ายน้ำ   โดยการหาครูผู้สอนที่มีความชำนาญในด้านนี้  บริการรถรับส่งไปและกลับจากสระว่ายน้ำ  ถ้าจำเป็นการปลูกฝังให้เด็กทุกคนเกิดความเชื่อมั่น  และกล้าที่จะแสดงความสามารถของตนมากขึ้น  ถ้าเป็นไปได้ควรหัดให้ลูกเสือสำรองทุกคนว่ายน้ำเป็นให้เร็วที่สุด  เพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเอง  และยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย  แต่ก็เป็นการเหลือเชื่อที่จะคิดว่ากองลูกเสือสำรองทุกกองสามารถทำได้    เพราะกองลูกเสือสำรองบางกอง  ตั้งอยู่ไกลจากสระว่ายน้ำหรือจากแหล่งน้ำที่สะอาด  และปลอดภัยพอที่จะสามารถใช้ได้เสมอเกือบตลอดเวลาในกรณีที่พอจะทำได้  การบริการรถรับส่งไปและกลับจากสระว่ายน้ำก็ควรมี

                เมื่อระยะ  3  เดือน  ได้ผ่านไปแล้ว  เด็กบางคนจะว่ายน้ำได้ตามที่กำหนด  แต่บางคนจะยังว่ายไม่ได้  ถ้าลูกเสือคนหนึ่งคนใดพยายามหัดว่ายน้ำอย่างเต็มที่แล้ว  แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ก็อย่าให้เขาคิดว่าจะไม่ได้รับเครื่องหมายดาวดวงที่  2  ควรปล่อยให้เขาเลือกทำกิจกรรมอย่างอื่น  ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เขาว่ายน้ำอยู่เสมอ  ในระยะ  2-3  เดือนต่อมา  อาจจะทำเขารู้ถึงความแตกต่างทั้งหมด  และบางทีเขาอาจจะสามารถผ่านข้อทดสอบเพื่อให้ได้เครื่องหมายดาวดวงที่  2  ด้วยความง่ายดาย

                บทบาทที่สำคัญของผู้กำกับลูกเสือนั้นต้องแน่ใจว่า  กิจกรรมต่าง ๆ  ทางร่างกายจะต้องดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย  ในกรณีที่เด็กสุขภาพไม่ดีพอ  อาจจะเปลี่ยนจากการหัดว่ายน้ำมาเป็นกระโดดเชือกแทน  โดยให้เท้าทั้งสองชิดกัน  แกว่งเชือกด้วยตนเอง  แกว่งไปข้างหน้า  15  ครั้ง  และข้างหลัง  15  ครั้ง  แทนการว่ายน้ำเป็นระยะ  12  เมตร

                เมื่อใดก็ตามที่จัดให้มีการสอนว่ายน้ำ  ผู้กำกับลูกเสือจะต้องรับผิดชอบ  และกวดขันความปลอดภัยอย่างเข้มงวดที่สุด

                เครื่องหมายดาวดวงที่  1  และ  2  ให้ผลประโยชน์ต่อเนื่องกัน  ผู้กำกับลูกเสือควรส่งเสริมให้ลูกเสือทำกิจกรรมเหล่านี้  เพื่อช่วยให้เขาเกิดพัฒนาการทางร่างกาย  ควรให้เขาปฏิบัติเป็นประจำอยู่เสมออย่างถูกต้อง  เพื่อความปลอดภัยและความผาสุกสำหรับตัวลูกเสือเองด้วย    เมื่อนำลูกเสือไปฝึกว่ายน้ำ  ควรดูแลให้ลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยความปลอดภัย  ในการใช้สระน้ำอย่างเคร่งครัด  ผู้กำกับต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของลูกเสือเสมอเสมอ

เครื่องหมายดาวดวงที่  3 

                ข้อความที่ได้กล่าวแนะนำไว้ข้างต้นสำหรับดาวดวงที่  2  ให้นำมาใช้สำหรับดาวดวงที่  3  ผู้กำกับควรส่งเสริมให้ลูกเสือสนใจในกิจกรรมเหล่านี้  เพราะจะช่วยพัฒนาสุขภาพอนามัยของลูกเสือเอง  ผู้กำกับควรช่วยให้ลูกเสือเกิดมีความมั่นใจในตนเอง  แต่เวลาเดียวกันอย่าให้ลูกเสือทำจนเกินกำลังของตน ตลอดเวลารำลึกถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกเสือเสมอ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :