กิจกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรลูกเสือสำรอง(การสำรวจ)

กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง

ความมุ่งประสงค์  กิจกรรมเหล่านี้จัดรวมอยู่ในโครงการฝึกอบรม  เพื่อรับเครื่องหมายดาว

                -  ส่งเสริมให้เด็กได้มีความสังเกตสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว  และรู้จักสนใจในบริเวณที่เขาอาศัยอยู่

                -  ช่วยให้เขาเป็นผู้มีสัจการแห่งตน

                -  สามารถทำให้เขาช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ด้วยลักษณะเป็นที่วางใจและมีความรอบรู้

                -  เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของเด็ก

เครื่องหมายดาวดวงที่  1

                 ในวัยลูกเสือสำรอง  เด็กมักจะตั้งคำถามเสมอด้วยคำว่า  ที่ไหน  ทำไม  อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องของผู้กำกับลูกเสือ ที่จะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้กำกับ  เช่น  ในกรณีที่เกี่ยวกับกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือสำรองจะไม่เคยยืนอยู่นิ่ง  เขามักจะเดินไปรอบ ๆ  เสมอ  พยายามที่จะหาว่ามีอะไรอยู่ที่มุมต่อไป  จงกำหนดโครงการให้เขาและให้เขาได้ค้นหาแหล่งบริการที่สำคัญที่ในเมืองของท่านว่าอยู่ที่ไหน  เมื่อเขาได้ค้นพบแล้ว  ขั้นต่อไปตั้งคำถามให้เขาค้นหารายละเอียดของสถานที่นั้น  ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะ  ที่จะดำเนินการดังกล่าวนั้นและการเล่นสองสามอย่างที่น่าสนใจ

สถานีดับเพลิง

                จัดให้มีการไปเยี่ยมชมสถานีดับเพลิงเพื่อจะทราบว่า  เขามีวิธีดำเนินการอย่างไร  เช่น  เมื่อสัญญาณบอกเพลิงไหม้ดังขึ้น  เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไม่ใช้บันได  เขาใช้อะไร  ประตูใหญ่จะเปิดได้อย่างไร  เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีวิธีตากท่อสูบน้ำของเขาให้แห้งได้อย่างไร

                การเล่น  -  ให้ลูกเสือสำรองถอดรองเท้า  ผ้าผูกคอ  และหมวกของเขานำออกมากองไว้ในสภาพที่เรียบร้อย    ด้านหนึ่งของห้อง  และให้ทุกคนนอนอยู่บนพื้นอีกด้านหนึ่งของห้อง  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณบอกเหตุ  ให้ลูกเสือสำรองทุกคนลุกขึ้นและรีบแต่งตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้  แล้ววิ่งกลับไปหาหมู่ของเขา  หมู่ใดที่แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะปฏิบัติงานดับเพลิงได้หมู่แรกเป็นหมู่ที่ชนะ

โทรศัพท์

                ท่านมีวิธีขอความช่วยเหลือจากกรมตำรวจ  พนักงานดับเพลิง  หรือรถพยาบาลได้อย่างไร

                การเล่น-ให้ลูกเสือสำรองทุกหมู่รวมกัน  จัดแถวเป็นรูปวงกลมให้ทุกคนในแต่ละหมู่นับ  ใครนับเลขอะไรให้จำไว้  วางโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไว้ตรงกลางวงกลม  ผู้กำกับลูกเสือบรรยายเหตุการณ์เช่น  เกิดมีเพลิงไหม้ขึ้นที่โคลีเซียม  แล้วผู้กำกับลูกเสือขานหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง  ลูกเสือสำรองในแต่ละหมู่ตามเลขที่ที่ผู้กำกับเรียกนั้น  จะออกวิ่งไปรอบ ๆ  วงกลมเวียนขวาแล้วกลับมายังที่ของเขา  และผ่านเข้าไปในวงกลมให้เร็วที่สุด  คนแรกที่ไปถึงโทรศัพท์ต้องหมุนโทรศัพท์เบอร์  199  ผู้กำกับลูกเสือจะถามว่า  “คุณต้องการให้เราบริการในเรื่องอะไร”  ลูกเสือสำรองจะถามถึงบริการที่แจ้งเพลิงไหม้  ผู้กำกับลูกเสือตอบว่า  “ที่นี่คือบริการเพลิงไหม้”  และลูกเสือสำรองต้องแจ้งข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเพลิงไหม้ให้ทราบ

ที่จอดรถประจำทาง

                ลูกเสือควรสามารถบรรยายถึงเส้นทางที่รถประจำทางในเขตที่ลูกเสืออาศัยอยู่ได้

                เกม-นำป้ายที่จอดรถประจำทางมาวางไว้รอบ ๆ  ห้อง  แต่ละป้ายมีเส้นปลายทางที่แตกต่างกันไป  ลูกเสือสำรองต้องจำให้ได้ว่า  ป้ายไหนคืออะไร  ผู้กำกับลูกเสือตะโกนบอกจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง  ลูกเสือสำรองทุกหมู่จะวิ่งไปหยุดมีป้ายนั้น  ลูกเสือสำรองของหมู่ใดที่วิ่งไปไม่ทัน  ก็จะทำให้คะแนนของหมู่นั้นเสียไป  1  แต้ม  ฉะนั้นหมู่ลูกเสือสำรองใดที่เสียแต้มน้อยที่สุดจะเป็นหมู่ที่ชนะ

ไปรษณีย์

                -  ควรทราบ  กำหนดเวลาเก็บจดหมายจากตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด

                -  ลูกเสือสามารถซื้ออะไรได้บ้าง  นอกจากแสตมป์  จากที่ทำการไปรษณีย์

                -  ในปีนี้มีแสตมป์สีอะไรบ้าง  ที่ทางการประกาศออกใช้

แผนที่ประจำตำบล

                ให้ลูกเสือสำรองได้หาแหล่งบริการที่สำคัญเหล่านี้บนแผนที่  ซึ่งควรจะใหญ่พอเพื่อให้ลูกเสือสามารถหาบ้านของเขาเองได้ง่าย  ทางที่ดีก็คือทำแผนที่จำลองของตำบลของลูกเสือ  โดยใช้มาตราส่วนขนาดใหญ่ให้กลุ่มลูกเสือใช้ในกอง  ทำแล้วนำไปติดบนแผ่นกระดาษแข็ง  หรือไม้แผ่นอัดทาด้วยน้ำมันขัดเงา  จะสามารถใช้ได้อย่างคงทน   ลูกเสือสำรองที่ทำงานเพื่อให้ได้เครื่องหมายดาวดวงที่  1  สามารถทำหุ่นจำลองของบ้านที่อาศัย  โบสถ์  โรงเรียน  ฯลฯ  เป็นต้น  ด้วยไม้อัด  แล้วนำไปวางไว้ในลักษณะที่ถูกต้องบนแผนที่ถ้าท่านนำรายชื่อสถานที่ต่าง ๆ  ซึ่งลูกเสือสำรองของท่านได้มีโอกาสใช้สถานที่บ่อย ๆ  เข้ามาด้วย  เช่น  สวนสาธารณะ  ร้านค้า  สระว่ายน้ำ  โรงภาพยนตร์  ถนนย่านธุรกิจทุกแห่ง  โดยใช้แผนที่ดังกล่าว  สามารถที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องช่วยในการฝึกลูกเสือได้เป็นอย่างดี  เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ท้องถนนด้วย ท่านอาจจะติดแผนที่ไว้กับโลหะหรือแผ่นกระดานไว้อย่างมั่นคง  เพื่อจะใช้เป็นตัวอย่างในการสอนและเก็บรวมรวมไว้เป็นสัดส่วน  นำออกมาใช้สอนเมื่อเวลาต้องการในการประชุมอบรมกองลูกเสือ  ซึ่งอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงนัก

เครื่องหมายดาวดวงที่  2

สำรวจสถานที่ที่น่าสนใจ

                การทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายดาวบางอย่าง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความสนใจในความก้าวหน้าของบุตรของบุตรเขา แต่ก่อนอื่นเขาจำเป็นต้องรู้ถึงความต้องการของเด็กเสียก่อน  สำเนาเอกสารตามที่แสดงไว้ในหน้านี้  ควรจัดไว้และให้ลูกเสือสำรองนำไปให้ผู้ปกครองที่บ้าน  เพื่อจะได้ทราบถึงวิธีที่ผู้ปกครองจะช่วยได้ดีที่สุด

                อาจเป็นรายการที่น่าสนใจ ถ้ากองลูกเสือสำรองจัดให้ผู้ปกครองได้ไปเยี่ยมกองของตนในตอนเย็นวันใดวันหนึ่ง  ลูกเสือบางคนมีเครื่องบันทึกเสียงบรรยายถึงการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาพที่เขานำมาแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็น 

การสำรวจสถานที่ที่น่าสนใจบันทึกสำหรับลูกเสือสำรอง

                การไปเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจ  จะทำให้เกิดความสนใจมากขึ้น  ถ้าลูกเสือได้ทราบเรื่องราวบางอย่างมาก่อน  โดยอาจยืมหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นจากห้องสมุด  และเมื่อลูกเสือไปชมสถานที่นั้นเอง  สอบถามเรื่องราวจากมัคคุเทศก์ที่มีอยู่ที่นั่น  เขาจะตอบคำถามเหล่านั้นแก่ลูกเสือ

ต่อไปนี้คือหัวข้อที่ลูกเสือควรทราบในการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

                1.  สร้างเมื่อไหร่     ให้ดูจากคำจารึกบนแผ่นดิน     หรือบางทีพิจารณาจากแบบสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง

                2.  เคยเป็นที่อยู่ของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือไม่  ปัจจุบันนี้ใครอาศัยอยู่และมีตราประจำตระกูลแสดงไว้หรือไม่

                3.  เคยมีการรบเกิดขึ้นใกล้บริเวณนี้หรือไม่

                4.  ยังคงมีธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เหล่านั้นอะไรบ้าง      ที่ยังหลงเหลืออยู่และมีเรื่องราวที่สนุกสนานหรือน่าตื่นเต้นอะไรบ้าง

                5.  ยังมีเพลงพื้นเมืองที่ท่านสามารถจะเรียนหรือร้องได้  หรือไม่

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ลูกเสือควรทำ

                1.  สามารถถ่ายภาพได้หรือไม่

                2.  สามารถวาดภาพสถานที่ที่ลูกเสือสนใจ หรือบางส่วนที่สนใจได้หรือไม่

                3.  โปสการ์ดหรือใบปลิวที่เกี่ยวกับสถานที่นี้  และลูกเสือสามารถนำมาเก็บไว้ในสมุดภาพได้หรือไม่

                4.  การลอกรูปจากแผ่นโลหะโดยวิธีถูด้วยดินสอสีบนกระดาษที่ทับไว้   อาจทำได้ถ้าได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่นั้น ๆ  ภาพเหล่านั้นสามารถที่จะนำมาเก็บไว้ในสมุดภาพได้

                5.  ลูกเสือสามารถจะลอกลายจากขอบหน้าต่างลงไว้ในสมุดหรือกระดาษได้หรือไม่

                6.  ลูกเสือสามารถทำหุ่นจำลองสถานที่นั้น ๆ  ได้หรือไม่

                บันทึกเหล่านี้เป็นการอ้างถึงการไปเยี่ยมชมอาคารสถานที่เหล่านั้น  แต่ปกติสถานที่ที่น่าสนใจที่ลูกเสือเลือกไปเยี่ยมชม  อาจจะเป็นสถานที่ดับเพลิง  ท่าอากาศยาน  พิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์  ฟาร์ม  ศาลากลาง  โรงรถ  หรืออนุสาวรีย์โบราณ

 

เครื่องหมายดาวดวงที่  3

นาฬิกายี่สิบสี่ชั่วโมง

                ปัญหานี้อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้ใหญ่  แต่ลูกเสือสำรองสามารถทำได้  ถ้าเราจะนำมาใช้สอนโดยอุปกรณ์ซึ่งสามารถที่จะเรียนและเล่นไปในขณะเดียวกันได้

การกำหนดเวลา

                หาถาดเคลือบเก่า ๆ  มาใบหนึ่ง  เขียนภาพนาฬิกาลงไปตามสัดส่วนที่เหมาะสม  จัดให้ลูกเสือสำรองยืนห่างรูปนั้นระยะพอสมควร  แล้วให้ปาลูกดอกซึ่งทำด้วยยางที่ดูดติดได้ดังในรูทีละคน  ถ้าลูกดอกถูกที่เส้น  จะไม่มีการนับแต้ม  แต่ถ้าลูกเสือสำรองคนใดทำเวลาได้ภายหลัง  12.00  น.  แล้ว  เขาสามารถนับเวลาหลัง  12  นาฬิกา  (ตามเวลา  24  นาฬิกา)  เขาจะได้แต้มได้เป็น  2  เท่า  ของเวลานั้น

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :