กิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง(ความปลอดภัย)

ความมุ่งประสงค์

                -  ฝึกอบรมลูกเสือสำรองให้มีนิสัยรักความปลอดภัย  เพื่อให้สามารถป้องกันตนเอง  และผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายหรือเสียชีวิต

                -  ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์และความปลอดภัย  สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบังคับซึ่งเราฝึกหัดตัวเองเพื่อว่าคน ๆ  หนึ่ง  จะสามารถอยู่ร่วมกับอีกคนหนึ่งได้อย่างสนิทสนม  กฎหมายของบ้านเมืองและเรื่องอื่น ๆ  แม้จะไม่มีกฎหมายคุ้มครองก็ตาม  กองลูกเสือสำรองไม่ควรดูดายเอาใจใส่ในเรื่องนี้ 

                วัยของเด็กลูกเสือสำรอง  เป็นวัยของการพัฒนา  เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ  กระปรี้กระเปร่า  และกระหายที่จะได้ผจญภัย  สิ่งเหล่านี้อาจทำให้พวกเขาประสพภยันอันตรายได้ง่าย      ผู้กำกับลูกเสือจึงควรตระหนักถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมลูกเสือสำรอง  ให้มีนิสัยรักความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆ  เหล่านี้

เครื่องหมายดาวดวงที่  1

                 คำว่า  “กันดีกว่าแก้”  เริ่มแรกทีเดียวช่วยให้ลูกเสือสำรองให้รู้ถึงสาเหตุต่าง ๆ  อันอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในบ้าน

อันตรายทั่วไปในบ้าน  ได้แก่อันตรายอันเกิดจาก มีดและใบมีดโกนไฟ, ยา ,ดอกไม้เพลิง,ของเหลวร้อน,การตกจากที่สูง,ไฟฟ้า, กระบอกฉีดน้ำยาแบบต่าง ๆ,แก๊ส,แก้วแตก            

 ความคิดเห็นต่อไปนี้ช่วยให้วิชาที่เรียนดูสมจริงสำหรับเด็ก

ความปลอดภัยในบ้าน

                กำหนดเส้นทางความปลอดภัยจากบ้านไปยังกองอำนวยการของท่าน  กำหนดให้ลูกเสือสำรองผ่านไปตามทางนั้น  โดยไม่ให้พูดกันเลย  และหลังจากนั้นให้ลูกเสือแต่ละหมู่เขียนรายการสิ่งผิดปรกติที่ได้พบเห็นเท่าที่จำได้  เป็นต้นว่า  ของเล่นที่วางทิ้งไว้บนพื้น  ขวดใส่ยาแอสไพรินเปิดฝาวางไว้บนโต๊ะ  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สายไฟขาดลุ่ย  ไม้ขีดไฟวางไว้ในที่ ๆ  เด็กเล็กหยิบได้  ผ้าขี้ริ้ว  และอื่น ๆ  ฯลฯ

                กิจกรรมดังกล่าวสามารถวางแผนให้ลูกเสือปฏิบัติได้  ในที่ประชุมนายหมู่  เด็กลูกเสือจะรู้สึกสนุกสนาน  ถ้าได้มีส่วนร่วมในเรื่อง  “ลับ”  เช่นนี้กับท่าน  และจะช่วยท่านกำหนดหรือวางเส้นทางสะกดรอยในเวลามีการประชุมอบรมกองลูกเสือ

เกมสุนัขเฝ้าบ้าน

                แจกกระดาษเด็กทุกคนคนละชิ้นให้เขียนที่อยู่ของตนที่มุมกระดาษ  และตลอดสัปดาห์ให้เขาบันทึกสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ  ที่เขาได้พบเห็นในบ้านหรือที่โรงเรียน  และบอกด้วยว่าเขาปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้น ๆ  อย่างไร

                ผลที่ได้รับ  อาจเป็นดังต่อไปนี้

                ก)  เก้าอี้ขาหักที่โรงเรียน-บอกคนดูแล

                ข)  หลอดไฟฟ้าเหนือขั้นบันไดแตก-บอกบิดาให้ทราบ

                ค)  ของเด็กเล่นถูกทิ้งอยู่บนพื้น-เก็บเอง

                ง)  คราดทิ้งอยู่ในสวน  มีปลายแหลมหงายอยู่  เก็บคว่ำปลายแหลมลง

                จ)  หูกระทะอยู่ในสภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายตั้งอยู่บนเตา-บอกมารดาให้ทราบ

                ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  หมู่ใดชนะเกมสุนัขเฝ้าบ้านประจำสัปดาห์  แล้วมีรางวัลให้ตามสมควร

                บอกใบ้  แต่ละหมู่ผลัดกันออกมาแสดงใบ้เหตุการณ์หนึ่งให้หมู่อื่น ๆ  ทายว่ามีอะไรผิด  เกิดอะไรขึ้น  และให้บอกด้วยว่า  ควรจะทำอย่างไร

                “บิดากลับจากทำงานมาถึงบ้าน  ขณะที่มารดากำลังประกอบอาหาร  และไฟลุกขึ้นในกระทะ”

                “คุณปู่กำลังเดินลงบันไดมาชั้นล่าง  เกิดไปเหยียบลงบนรถยนต์ที่เด็กเล่น  ซึ่งวางทิ้งอยู่ที่พื้นทำให้ท่านพลาดล้มลง”

                “เด็กเล็กกำลังหัดเดิน  เขาทรงตัวยืนขึ้นโดยดึงผ้าปูโต๊ะเป็นหลักยึด  แต่โชคร้าย  กาน้ำร้อนเลื่อนมาหกรดแขนทั้งสองข้างของเขา”

การป้องกันอัคคีภัย

                ไฟติดได้ถ้ามีอากาศ  สาธิตให้เห็นด้วยการวางครอบแก้วลงบนเทียนไขที่ไฟกำลังลุกอยู่  จะเห็นว่า  เปลวไฟจะมอดลงอย่างรวดเร็ว  ขณะที่ออกซิเจนถูกใช้หมดไป  ด้วยวิธีการอย่างเดียวกัน  ถ้าเกิดไฟลุกขึ้นในบ้านให้ปิดประตูหน้าต่างให้หมด  จะช่วยป้องกันการลุกลามของไฟได้

                ถ้าไฟติดเสื้อผ้า  จะดับไฟได้ด้วยการคลุมตัวด้วยผ้าใบหรือผ้าหนา ๆ  หรือเสื้อคลุม  แล้วกลิ้งม้วนตัวบนพื้น  เพื่อดันอากาศออกไป  ไฟก็จะดับ

นิทานที่น่านำมาเล่า

                เด็กลูกเสือสำรองโดยแท้ที่จริงแล้ว  มีโอกาสช่วยผู้ใหญ่ได้ด้วยการช่วยลดจำนวนเด็กที่ประสบอุบัติเหตุ  เพราะเลินเล่อในเวลาข้ามถนน  จากตัวเลขภายในเวลาหนึ่งปี  (1970)  ของประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่า  คนเดินเท้าที่เป็นเด็กจำนวนถึง  600 คน  ที่ตายบนถนน  และจำนวนเกือบ  11,000  คน  ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส  มีผู้สงสัยว่าในจำนวนนั้นจะเป็นเด็กลูกเสือสำรองสักกี่คน  เด็กวัย  5-9  ปี  เป็นวัยที่เสี่ยงอันตรายที่สุด  อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้มากเป็น  2  เท่าของวัยอื่น  เราจึงบรรจุวิชานี้เข้าในหลักสูตรดาวดวงที่  1  ให้รู้จักกฎจราจรเพื่อให้เด็กวัย  8  ปี  รู้จักปฏิบัติ  สำหรับเด็กวัย  10-14  ปี  อุบัติเหตุจะลดลงถึง  2  เท่า  เด็กชายวัยต่ำกว่า  9  ปี  ได้รับอันตรายมากเป็น  2  เท่าของเด็กหญิง  ซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่การลูกเสือสำรองควรจะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหต

                -  การข้ามถนน  ท่านและลูกเสือสำรองของท่านทุกคนรู้และได้ใช้กฎจราจรหรือไม่

                   (1)  แรกทีเดียวมองหาที่ ๆ  ปลอดภัยที่สุดที่จะข้ามแล้วหยุด

                   (2)  ยืนบนทางเท้าใกล้ขอบถนน

                   (3)  มองการจราจรทั่วไปรอบ ๆ  และฟัง

                   (4)  ถ้ารถกำลังแล่นมา  ปล่อยให้ผ่านไป

                   (5)  เมื่อไม่มีรถแล่นมาใกล้  ให้เดินตรงข้ามถนน

                   (6)  ขณะข้ามให้ตาดู  และหูฟังเสียงรถตลอดเวลาด้วย

                -  การเล่นไล่จับและการเตร็ดเตร่บนถนน  เมื่อเลิกจากประชุมกองลูกเสือแล้ว  ผู้กำกับควรเล่านิทานในทำนองตักเตือนก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน  ซึ่งอาจช่วยลดอุบัติเหตุถึงตายจากการ  “วิ่งพรวดพราดข้ามถนน”  ได้

                -  การใช้ทางม้าลาย  สำรวจจำนวนและตำแหน่งทางข้ามของคนเดินเท้าในบริเวณใกล้ ๆ  สำนักงานและอธิบายได้ว่าเหตุใดเขาจึงกำหนดไว้ตรงนั้น  กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรถกับระยะหยุดคำนวณระยะ  10.30  และ  60  เมตรต่อชั่วโมง  ซึ่งจะช่วยให้ลูกเสือสำรองเข้าใจประโยชน์ในการใช้ทางม้าลายของลูกเสือสำรอง  เป็นต้นว่าระยะหยุดของรถยนต์ซึ่งแล่นมาด้วยความเร็ว  30  ไมล์ / ชั่วโมง  ต้องใช้ระยะทางเท่าใดเช่นเดียวกัน  หน้าร้านขายส่งหนังสือพิมพ์หรือประตูโรงเรียน  ต้องกะระยะทางไว้เท่าใดอย่าคิดว่ารถจะหยุดทัน  ถ้าท่านข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด

                -  ไฟสัญญาณจราจร  ไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนแต่ละครั้ง  มีลำดับก่อนหลังอย่างไร  หลังจากไฟเหลืองแล้วเป็นสีอะไร  ถ้ามีผู้ตอบว่า  “ไฟเขียว”  ถ้ามีท่านควรรีบพากันไปสังเกตไฟสัญญาณ  ทำไมเขาจึงเปิดไฟแดงในเวลาเดียวกันกับไฟเหลือง

                -  ระบบการใช้ถนน  กำหนดระบบการใช้ถนนขึ้นในกองลูกเสือของท่าน  วาดรูป  อาจเป็นรถยนต์  รถเข็น  ของเด็กเล่น  และอื่น ๆ  บนกระดาษการ์ด  ให้ลูกเสือสำรองเลือกหยิบมาหนึ่งชิ้น  ใครได้อะไรก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้น  แล่นบนถนนที่กำหนดขึ้นอาจเป็นลูกเสือสำรองไปกับเด็กเล็ก  หรืออาจถูกให้เป็นนักขี่จักรยานก็ได้

                -  ผู้กำกับลูกเสือคอยสังเกต  เพื่ออภิปรายถึงจุดที่ผิดพลาดต่าง ๆ  แล้วให้ทดลองใหม่อีกครั้ง  โดยยึดมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นหลัก

                -  การสำรวจถนน  การทายหมายเลขรถ  เป็นงานอดิเรกที่โปรดปรานของเด็ก ๆ  นำหนังสือคู่มือจราจรไป  ในการประชุมกองลูกเสือด้วย  และขอให้ลูกเสือสำรองออกไปสังเกตหมายเลขรถสัก  20  คัน  แล้วจึงกลับมารายงานที่กองลูกเสือของตน  ตรวจสอบดูว่ารถเหล่านั้นแล่นมาจากเมืองใดบ้าง  ทำเครื่องหมายเมืองนั้นบนแผนที่  เพื่อตัดสินว่ารถคันใดเดินทางมาไกลที่สุด  ที่รถคันนั้นขึ้นทะเบียน

                -  นับจำนวนรถที่แล่นผ่านหน้าภายในเวลา  15  นาที  และบันทึกลงว่า  มีคนขับที่มิได้รัดเข็มขัดนิรภัย  นับจำนวนรถที่แล่นผ่านซึ่งมีเด็กติดมาด้วย  และในจำนวนนั้นมีรถเด็กนั่งอยู่ในที่ที่แนะนำไว้สำหรับเด็ก  คือเบาะหลัง

เครื่องหมายดาวดวงที่  2

ความปลอดภัยทางน้ำ

                อัตราเฉลี่ยประชาชนประมาณ  20  คน  ในประเทศอังกฤษ  จมน้ำตายทุกอาทิตย์  จำนวนนี้  7  คนเป็นเด็ก  ซึ่งส่วนมากได้แก่เด็กชาย  3  ใน  4  ของอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้น  หนอง  คลอง  บึง  มิใช่ว่าทั้งหมดจะจมน้ำตายในแหล่งน้ำใหญ่ประเภททะเลสาบเท่านั้น  ของคำตอบสำหรับปัญหาความปลอดภัยทางน้ำ  ก็คือ  ให้การศึกษาแก่เยาวชน

                (1)  สอนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ  สระ  ลำธาร  บ่อ  แม้แต่ที่อาบน้ำ  ล้วนแต่เป็นสำหรับเด็กเล็กได้

                (2)  เน้นกฎความปลอดภัยทางน้ำ

                       ก.  เรียนว่ายน้ำและฝึกหัดกีฬาทางน้ำอื่น ๆ  จนชำนาญ  เมื่อว่ายน้ำเป็นและหลีกเลี่ยง  อย่าเสี่ยงอันตราย  หรือกระทำการใด ๆ  เกินขีดความสามารถของตัว

                       ข.  ว่ายน้ำไปกับลูกเสืออื่น ๆ  เมื่อมีผู้ใหญ่ควบคุมเท่านั้น

                       ค.  รู้วิธีใช้เครื่องช่วยในการหายใจ

                       ง.  ไม่ว่ายน้ำไกลกว่าระยะหยั่งถึง

                       จ.  รู้สัญญาณอันตรายและปฏิบัติตามเมื่อสัญญาณนั้นปรากฏขึ้น

                       ฉ.  ขึ้นจากน้ำก่อนที่จะเหนื่อยเกินไป

                       ช.  ว่ายน้ำในแนวเดียวกับฝั่ง  อย่าว่ายในบริเวณซึ่งฝั่งเป็นหน้าผาสูงชัน  กระแสน้ำไหลแรง

                       ซ.  ภายหลังรับประทานอาหาร  ควรพัก  1  ชั่วโมงก่อนว่ายน้ำ

                       ฌ.  ที่นอนลม  และลูกบอล  อาจถูกคลื่นซัดออกไปไกลยังที่ที่น้ำลึก  และไม่ปลอดภัย  จึงไม่ควรเล่นในทะเล  ทะเลสาบ  หรือบ่อน้ำ

                       ฎ.  อย่าสวมรองเท้ายางเมื่ออยู่ใกล้น้ำ

                       ฏ.  อย่าแกล้งทำเป็นจมน้ำเพื่อความสนุกสนาน  ท่านอาจทำให้ชีวิตคนอื่นต้องเสียไป

                       ฐ.  รู้จักสถานีอนามัยที่ใกล้ที่สุด

                       ฑ.  อย่ากระโดดน้ำจนกว่าท่านจะแน่ใจว่า  น้ำลึกพอและไม่มีก้อนหินหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ  ซ่อนอยู่ใต้น้ำ

                -  จัดแข่งขันเขียนภาพโปสเตอร์  “ความปลอดภัยทางน้ำ”

                ก่อนถึงวันหยุดในฤดูร้อน  เป็นเวลาที่เด็ก ๆ  กระหายที่จะได้ว่ายน้ำ  จึงควรแสดงภาพเหล่านี้ในสำนักงานสัก  2-3  สัปดาห์  เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ

                -  การสาธิต  ปั้นแบบรูปคนด้วยปูนขาว  หรือวัตถุหลอมเหลวอื่น ๆ  ปรับให้พอดีเพื่อว่าหุ่นจะลอยน้ำในชามอ่างได้  ต่อไปเพิ่มปูนขาวลงบนหุ่นอีกก้อนหนึ่ง  สมมติว่าชายคนนี้เพิ่งรับประทานอาหารเสร็จ  น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทำให้เสียดุล  หุ่นนั้นจะจมลง  ชี้ให้เด็ก ๆ  เห็นว่าการว่ายน้ำทันทีหลังจากรับประทานอาหารเป็นสิ่งไม่ควรทำ

                -  การขอความช่วยเหลือ  “ลูกเสือสำรองคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำสาธารณะ  เมื่อเขาสังเกตเห็นเด็กชายคนหนึ่งจมลงไปก้นสระ  เขาก็นำเด็กคนนั้นขึ้นมายังผิวน้ำและพยุงขึ้นไว้บนขอบสระ  แล้วร้องขอความช่วยเหลือ  ผู้มาช่วยจะเริ่มทำการผายปอดแบบปากต่อปาก  ผู้ช่วยบอกให้ลูกเสือรีบเรียกรถพยาบาล  ไม่นานรถพยาบาลก็มาถึง  แสดงว่าลูกเสือใช้เวลาในการโทรศัพท์น้อยมาก  เด็กชายรอดชีวิต  ขอบคุณต่อความว่องไวในการทำงานและความคิดริเริ่มที่ลูกเสือสำรองได้แสดงออกมา”

                “วันที่  25  พฤศจิกายน  2517  ลูกเสือสำรองอายุ  10  ปี  และน้องสาวของเขาอายุ  9  ปี  ขณะกำลังเดินอยู่ริมสระน้ำ  ซึ่งบางส่วนน้ำได้กลายเป็นน้ำแข็งแล้ว  เด็กทั้งสองเพิ่งเดินมาถึงตอนหัวโค้ง  เขาก็ได้ยินเสียงร้อง  มีเด็กสองคนหล่นลงไปในสระทะเลน้ำแข็งลงไป  ลูกเสือสำรองฉวยไม้อย่างรวดเร็ว  และพยายามยื่นให้เด็กเกาะ  แต่เด็กอยู่ห่างจากฝั่งเกินไป  เขาจึงคลานไปบนน้ำแข็งขณะที่เขาอยู่ห่างจากเด็กทั้งสองเพียงฟุตเดียว  แผ่นน้ำแข็งที่อยู่ข้างล่างเขาก็แตกออก  ลูกเสือพยายามใช้เท้าเตะน้ำแข็งให้แตกออกมาก ๆ  จนกระทั่งเขาสามารถแตะพื้นก้นบ่อ  จึงดึงตัวเองให้กลับขึ้นมาอยู่บนน้ำแข็งได้  แล้วร้องบอกให้น้องสาวยึดขาของเขาไว้  ลูกเสือสำรองคนนั้นพยายามอีกครั้ง  คราวนี้เขาสามารถจับตัวเด็กอายุ  5 ขวบ  และลากเขาเข้าฝั่งได้ปลอดภัย  ยังช่วยชีวิตเด็กหญิงอายุ  6  ปี  ได้ด้วย  ถ้าไม่เป็นเพราะเขาตัดสินใจของลูกเสือสำรอง  เด็กเล็ก ๆ  2  คน  อาจไม่รอดชีวิตกลับมา”

เครื่องหมายดาวดวงที่  3

การป้องกันอัคคีภัย

                วิชาหนึ่งในหลักสูตรของลูกเสือสำรองดาวดวงที่  2  ไม่เพียงแต่ให้รู้วิธีก่อกองไฟเท่านั้น  แต่ให้สามารถดับไฟได้ด้วย

                -  เกม  ไฟ  ไฟ

                ให้คนหนึ่งเป็น  “ไฟ”  วิ่งไล่เด็กคนอื่น ๆ  ถ้าไปแตะคนใดได้  หมายความว่าคนนั้นถูกจุดไฟ  และกลายเป็นไฟ  สามารถ  “เผาไหม้”  คนอื่นได้  ลูกเสืออีกหมู่หนึ่งถูกเลือกให้เป็นนักดับเพลิง  ยืนเข้าแถวมีอาวุธพร้อม  คือลูกบอลหรือถุงถั่ว  (หรือปืนฉีดน้ำ)  ถ้ากลุ่มนักดับเพลิงคนใดแตะผู้ซึ่งเป็น  “ไฟ”  ได้  คนนั้นก็ต้องมารวมกลุ่มเป็นนักดับเพลิง

เดินตามทาง

                “ทำไม”  ลูกเสือสำรองอาจถาม  “ในเมื่อเป็นเพียงทุ่งหญ้า”  จงดูความแตกต่างของหญ้าแต่ละชนิด ซึ่งท่านพบขึ้นอยู่รอบ ๆ  ที่ตั้งกองลูกเสือของท่าน

                เรารู้ว่า  หญ้าชนิดหนึ่งเป็นอาหารสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต  และหญ้าอีกชนิดหนึ่งก็เป็นอาหารของวัวเหมือนกัน  เมื่อเราไม่ต้องการให้ลูกวัวมาเหยียบย่ำอาหารของเรา  เราต้องไม่เหยียบย่ำหญ้า  ซึ่งเป็นอาหารของมันด้วย

                กลุ่มลูกเสือเคยเห็นการทำงานของเครื่องนวดข้าว และเกี่ยวข้าวที่รวมอยู่ในระคันเดียวกันหรือไม่  จะเห็นได้ว่าการเก็บเกี่ยวพืชผลซึ่งถูกเหยียบย่ำนั้นยากลำบากเพียงไร  ให้ลูกเสือได้ลองด้วยตนเองกับเครื่องเกี่ยวข้าวของเล่น  ซึ่งเชื่อว่าคงหาได้จากลูกเสือสักคนหนึ่ง  บางทีลูกเสืออาจมีวิธีที่ดีกว่าในการเก็บพืชผลที่เอนราบ  หรือมีความเข้าใจดีขึ้นว่างานนี้ต้องสิ้นค่าใช้จ่ายเพียงไร  และหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้ตนเองมีส่วนในการทำลายไปด้วย

อย่าทิ้งเศษกระดาษ

                เศษกระดาษ  คือสิ่งที่ไม่ต้องการใช้แล้วซึ่งถูกทิ้งไม่ถูกที่  แต่ถ้านำไปใส่ในภาชนะ  หรือวางไว้ให้ถูกที่มันก็ไม่เป็นเศษกระดาษ  เด็ก ๆ  ไม่เคยโยนกระดาษทอฟฟีทิ้งเลยสักชิ้นเดียวใช่ไหม?

                ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูใหญ่โตจนทำให้รู้สึกว่า  การปฏิบัติการอันใดมักจะพบความสำเร็จได้น้อย  แต่เศษกระดาษชิ้นหนึ่งที่ทิ้งไว้  อาจเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทิ้งได้อีกมากมายด้วย  การทิ้งเศษกระดาษของผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพียงคนเดียว  อาจเป็นตัวอย่างวิธีการให้ลูกเสือสำรองทำตาม  โดยทิ้งเศษกระดาษอีกเป็นพัน ๆ  ตัน  จำไว้ด้วยว่า  ถนนในเมืองทำความสะอาดได้ง่าย  ต่างกับรั้วต้นไม้  และสวนสาธารณะ

                -  ผู้กำกับลูกเสือสำรองควรทำ

                จัดแข่งขันทำถังทิ้งขยะมูลฝอยอย่างง่าย ๆ  และมีน้ำหนักที่ถูกต้องด้วย  ถังนี้ต้องวางใกล้แหล่งที่คาดว่าจะมีเศษกระดาษ   ถังขนาดเล็กสามารถทำจากกล่องกระดาษสี่เหลี่ยม  ทาสีสดใสมีรูปการ์ตูนหน้าสิงห์โต  อาจเขียนคำขวัญประกอบว่า  “โปรดให้อาหารแก่สิงห์โต” หรือ  “จงช่วยกันรักษาเมืองไทยให้สะอาด”  แล้วปากสิงห์โตเปิดอ้าคอยรับเศษกระดาษ

                ส่งเสริมให้ที่ประชุมนายหมู่ตั้งกฎขึ้นว่า  หากผู้ใดพบคนทิ้งกระดาษห่อขนม  ในที่ ๆ  สามารถใช้ถังทิ้งขยะได้  ผู้ทิ้งต้องไม่เพียงแต่เก็บกระดาษขึ้นเท่านั้น  แต่ยังต้องแบ่งขนมให้แก่ผู้พบอีกด้วย

                จัดแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์  ต่อต้านการทิ้งเศษกระดาษและเชิญชวนประธานเลขานุการ  และเหรัญญิกของที่ประชุมกลุ่มนำภาพที่คัดเลือก  ดีที่สุด  3  ภาพ  ไปปิดที่หน้าต่างบ้านของเขา  เป็นเวลา  1  สัปดาห์

                นอกจากนี้จัดประกวดเพลงยอดนิยม  แต่ละหมู่ส่งเพลงต่อต้านการทิ้งเศษกระดาษ  โดยเชิญนายหมู่ลูกเสือสามัญเป็นกรรมการตัดสิน  ท่านอาจจัดงานให้มากกว่านี้  ถ้ากองลูกเสือของท่านพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถ

                เข้าร่วมกับสำนักรักษาความสะอาดกรุงเทพมหานคร  รณรงค์ต่อต้านการทิ้งเศษกระดาษ

รักษาน้ำให้สะอาด

                รวบรวมตัวอย่างน้ำจากในโอ่ง  น้ำดื่ม  น้ำล้างชาม  น้ำจากบ่อ  เป็นต้น  แล้วตรวจสอบด้วยเครื่องไมโครสโคป  ลูกเสือสำรองต้องการดื่มน้ำสกปรกหรือไม่  แบคทีเรียแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว  อาจเห็นได้จากการทดลองดังต่อไปนี้  คือ  ทำเยลลี่ขึ้น  3  ชาม  ให้ลูกเสือ  3  คน  พิมพ์รอยนิ้วมือลงบนเยลลี่  โดยเด็กคนแรกให้ล้างมือให้สะอาดก่อน  ส่วนคนที่  2  พิมพ์รอยนิ้วมือลงไปได้เลย  และคนที่  3  ให้เอามือแตะพื้นเสียก่อน  ทิ้งไว้สักระยะ  อาจเป็น  2-3  วัน  แล้วกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น

รักษาชีวิตสัตว์ป่าและดอกไม

                จูงใจเด็กลูกเสือสู่โลกของธรรมชาติที่น่าอยู่ในชนบท  พวกเขาจะสามารถสังเกตนกและพวกสัตว์เล็ก  ถ้าเขาไม่ตะโกนเข้าใส่หรือเปิดเครื่องรับวิทยุเสียงดังลั่นจนสัตว์ตกใจ  ถ้าลูกเสือมีทักษะในด้านการดูเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นไม้  ดอกไม้  ก้อนหิน  และลำธาร  แล้วละก้อ    การที่จะกลับกลายเป็นผู้ทำลายสิ่งเหล่านี้  จึงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิด จำได้ว่า  ถ้าลูกเสือสำรองเห็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ซึ่งเขานิยมนับถือในทักษะวิชาอื่น ๆ  แสดงความเอาใจใส่ต่อสิ่งต่าง ๆ  ที่แวดล้อมตัวเขา  ลูกเสือก็จะยิ่งเลียนแบบตามมากยิ่งขึ้น

การทิ้งบ้านไป             

                 บ่อยครั้งที่ลูกเสือสำรองที่โตแล้ว  ถูกทิ้งให้ดูแลตนเอง  ในช่วงเวลาระหว่างเลิกเรียนแล้ว  ขณะที่พ่อแม่กำลังเดินทางจากที่ทำงานกลับบ้าน  หรือระหว่างหยุดเทอมลูกเสือจะช่วยดูแลบ้านให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ  เช่น  ไฟ  และขโมยได้  ถ้าเขารู้ว่าควรทำอะไรบ้าง  เมื่อจะต้องทิ้งบ้านไป

                ข้อควรระวังอาจแตกต่างกันไปสำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ภายในห้องชุดในเมือง  กับเด็กที่อาศัยตามกระท่อมในชนบท  ผู้กำกับลูกเสือจึงควรศึกษาว่า  เด็กแต่ละคนให้รับการอบรมจากพ่อแม่หรือตำรวจให้ท้องถิ่นนั้นมาอย่างไร  โดยทั่วไปแล้วจะได้แก่ข้อควรระวังดังต่อไปนี้  คือ

                   ปิดประตูใน

                   ใส่กุญแจหรือลงกลอนประตูนอก

                   ปิดหน้าต่าง

                   ปิดประตูโรงรถ  อย่าโฆษณาว่าคุณไม่อยู่

                   อย่าซ่อนกุญแจไว้ใต้พรมหน้าประตูหรือที่โจ่งแจ้งอื่น ๆ

                   ตรวจสอบดูว่าเครื่องป้องกันไฟอยู่ในที่ของมัน

                   ตรวจดูว่าเครื่องไฟฟ้า  เตาแก๊สปิดหมดแล้ว

                   ถ้าเป็นกลางคืน  ควรเปิดไฟสักดวงไว้ที่ใดที่หนึ่งในบ้าน

                ลูกเสือสำรองควรรู้ว่า  เขากำลังจะไปพักผ่อนในวันหยุด  ต้องบอกงดหนังสือพิมพ์และนม  ส่วนใหญ่การบอกงดต้องบอกที่บริษัทใหญ่  จึงไม่มีใครหวังจะให้เด็กทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเองที่ถูกแล้วเป็นงานของผู้ปกครองการดึงให้สมาชิกทั้งหมดมารวมเป็นหน่วยเดียวกัน  และปฏิบัติงานตามจุดประสงค์ทั่วไป  สามารถดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จได้มากในระยะเวลาอันสั้น  ดีกว่าการปฏิบัติเป็นรายบุคคลการปฏิบัติเช่นนี้  เป็นการนำเอากิจกรรมลูกเสือมาสู่สายตาประชาชน  ความสำคัญอยู่ที่การเลือกในเรื่องที่บำเพ็ญประโยชน์นั้น  ควรกำหนดแผนงานให้ดี  และดำเนินงานนั้นให้เต็มความสามารถ  ให้เกิดผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  :  นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :