การถวายพวงมาลัยในพิธีถวายราชสดุีดีที่มักจะเข้าใจผิด

            หลายหลายครั้งที่ผมได้เห็นภาพการจัดพิธีถวายราชสดุดีซึ่งพี่น้องผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ตั้งอกตั้งใจกระทำพิธีถวายราชสดุีดีแต่ก็มีหลายๆครั้ง

ท่านประธานในพิธีหรือฝ่ายพิธีการมักจะเข้าใจผิดโดยมักจะยื่นพวงมาลัยพระกรให้กับประธานในพิธีนำไปคล้องที่ข้อพระกรของพระบรมรูปของรัชกาลที่ 6

แต่เพื่อเป็นการกระทำเพื่อให้เหมาะสมกับพิธีที่สำคัญควรปฏิบัติดังนี้

 

1.ประธานเดินเข้ามาในบริเวณพิธี ถอดหมวกเดินไปยังหน้าพระบรมรูป หรือพระบรมฉายาสาทิส

ลักษณ์ถ้าประธานแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ทำวันทยหัตถ์ (หากประธานไม่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ

ให้ถวายคำนับ ๑ ครั้ง )  รับพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้จากเจ้าหน้าที่ วางไว้บนพาน หน้าพระบรมรูป

หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แล้วจุดธูป เทียน(ให้จุดเทียนก่อน) ตามลำดับ

 

2.ประธานนั่งคุกเข่าประณมมือถวายบังคม ๓ ครั้ง แล้วลุกขึ้นยืนทำวันทยหัตถ์

หรือถวายคำนับ ๑ ครั้ง

 

3.ประธานถอยออกมาเตรียมถวายราชสดุดี ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเข่าขวาลง

ตั้งเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ำวางลงบนเข่าขวา ศอกซ้ายวางบนเข่าซ้ายขนานลำตัว

มือซ้ายคว่ำกำหลวม ๆ เมื่อร้องเพลงราชสดุดี ให้ก้มหน้าเล็กน้อยและให้เงยหน้าขึ้นตามเดิมเมื่อสิ้นสุดเพลง

* สาระสำคัญก็คือ

                             -ต้องจัดพานวางไว้สำหรับวางพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้ด้านหน้าพระบรมรูป 1 พาน

ส่วนอีก 1 พานให้ผู้ส่งพวงมาลัยกับประธานถือไว้หากว่ามีพานเพียงอันเีดียวก็ขอเสนอแนะให้ยื่นทั้งพานให้

ประธานเพื่อนำพานที่มีพวงมาลัยวางตรงบริเวณ้ด้านหน้าพระบรมรูป

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีถวายราชสดุดี ประกอบด้วย

1.พระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

2.โต๊ะหมู่บูชา

3.กระถางธูป ๑ ใบ เชิงเทียน ๑ ข้าง

4.พานสำหรับวางพวงมาลัย หรือดอกไม้ ๑ พาน

5.ธูป ๑ ดอก เทียน ๑ เล่ม

หมายเหตุ

   1.หากมีเครื่องทองน้อยแล้วก็ไม่ต้องตั้งกระถางธูปและเทียน

   2.ให้เชิงเทียนอยู่ทางขวา กระถางธูปอยู่ทางซ้ายของผู้ถวาย

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :