ข้อควรระมัดระวังในเรื่องการทำความเคารพเมื่ือสวมหมวกปีกกว้าง

 

ก็เป็นการแสดงความเคารพที่บางท่านอาจจะลืมตัวเนื่องจากสวมหมวกทรงอ่อนซึ่งมีการทำความ

เคารพด้วยการวันทยหัตถ์โดยให้ปลายนิ้วชี้แตะที่หางคิ้วด้านขวา โดยปกติแล้วการทำความเคารพด้วยการวันทยหัตถ์

ขณะสวมหมวกปีกกว้างนั้จะต้องให้ปลายนิ้วแตะที่ขอบของปีกหมวกแนวเดียวกับหางคิ้วด้านขวาก็เป็นอีก 1 ตัวอย่างที่

ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะท่านที่ทำหน้าที่ประธานในการทำพิธีต่างๆแล้วมีการนำเสนอผ่าน

สื่อต่างๆ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :