อบายมุขกับการจัดค่ายพักแรม

 

หลายๆครั้งที่ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมหรือการที่คณะผู้กำกับลูกเสือได้มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวน

มากๆ แต่บางครั้งในการร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนที่กำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ท่านผู้กำกับลูกเสือหรือท่านผู้ใหญ่

กำลังทำเป็นตัวอย่างที่ดีๆ แต่ก็มีบางส่วนที่อาจจะพลั้งเผลอทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นการตั้งวงดื่มเหล้า หรืออื่นๆ โดยเฉพาะคืนวันเล่นรอบกองไฟ

มักจะมีการเชิญแขกผู้มีเกียรติในชุมชนมาร่วมงานจึงอาจจะทำให้เกิดการต้อนรับ(ด้านหน้าก็เล่นกันไป ด้านหลังทีมบันเทิงก็มีการเสริฟกันไปบางทีก็ส่งเสียง

ดังสรวลเสเฮฮา) แขกที่รับเชิญเหล่านั้นโดยอาจจะคิดว่าคงไม่เป็นไร หรือบางทีก็เกิดจากแขกผู้มีเกียรติ(ส่วนมากเป็นผู้นำในชุมชนซึ่งอาจจะไม่เข้าใจ

กระบวนการลูกเสือมักจะเข้าใจว่าการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมเป็นเรื่องที่จะต้องมีการสังสรรค์)มักจะนำของฝากประเภทเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

มาในค่ายพักแรมก็จะทำการดื่มกินไปด้วยขณะที่ลูกเสือ(ซึ่งเป็นบุตรหลานตนเอง)แสดงอยู่โดยลืมนึกไปว่าเด็กๆลูกเสือมักจะสังเกตุพฤติกรรมเหล่านี้

และอาจจะนำไปประพฤติในขณะที่เขาโตขึ้นมาเป็นผู้นำชุมชนหรือเป็นผู้กำกับลูกเสือในอนาคตก็ได้

 

ดังนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายที่อ่านบทความนี้ที่เป็นผู้กำกับลูกเสือที่จะต้องคอยดูแลอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ดีๆให้กับลูกเสือ

ซึ่งจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่หรือบางทีอาจจะมาเป็นผู้กำกับลูกเสือแบบ เราๆก็ได้ ควรจะนำแนวปฏิบัติที่ บีพีได้กล่าวไว้ว่า

"แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน"

 

จากคำกล่าวของท่านบีพีซึ่งมีมานานเป็นร้อยกว่าปีนนั้นก็เพียพอที่จะเป็นแนวปฏิบัติให้กับผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหม่ๆทีทัศนคติ

ที่ดีต่อกิจการลูกเสือโดยเขาจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนากิจการลูกเสือและเยาวชนที่ดี มีคุณภาพของประเทศชาติ

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ)โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :