เพลงชาติไทย

คำร้อง  พอ.หลวงสารานุประพันธ์  (นวล  ปราจีนพยัคฆ์)  แต่งในนามกองทัพบกส่งเข้าประกวดชนะเลิศ  .. 2482

ทำนอง  พระเจนดุริยางค์  (ปิติ  วาทยากร)       ส่งประกวดชนะเลิศ  .. 2477

....................................................................................

เพลงชาติไทย

                                                                   ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย               เป็นประชารัฐ  ไผทของไทยทุกส่วน

                                                           อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล                                           ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

                                                          ไทยนี้รักสงบ  แต่ถึงรบไม่ขลาด                                 เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

                                                           สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี                                  เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย  ชโย

 

การปฏิบัติต่อเพลงชาติ

ลูกเสือแต่งเครื่องแบบนอกแถวให้ทำวันทยหัตถ์  หากอยู่ในแถวในบังคับให้ปฎิบัติตามคำสั่ง

แต่ถ้าแต่งพลเรือนให้ยืนตรง  และถ้าเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี  เมื่อเพลงจบแล้วควรถวายคำนับด้วย

 

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :