ปฏิทินการสอนผูกเงื่อนลูกเสือสำรอง

เดือนมกราคม

                ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวและถือเป็นฤดูที่ควรจะเรียนเกี่ยวกับวิชาการฝีมือ  ลูกเสือสำรองซึ่งจะสอนเพื่อรับเครื่องหมายดาวดวงที่  3  จะต้องเรียนผูกเงื่อนบ่วงสายธนูและการผูกเงื่อนกระหวัดไม้  ผู้กำกับอาจจะสอนลูกเสือให้รู้จักทำล้อเลียน  มีคนโดยสาร  แล้วกำหนดให้มีคนลากล้อเลื่อน  เชือกที่จะผูกในการลากล้อเลื่อนนั้นต้องผูกทางด้านหน้า  และเงื่อนที่จะเหมาะที่สุดที่จะใช้  ก็คือ  เงื่อนทั้งสองดังกล่าวแล้ว

                โดยวิธีนี้  ผู้กำกับลูกเสือจะสอนให้เด็กเล่นเกมลากรถแข่งขันกัน  นอกจากจะสอนให้เด็กรู้จักทำการฝีมือแล้ว  ยังเป็นการสอนให้เด็กมีความชำนาญในการผูกเงื่อนกระหวัดไม้  และเงื่อนบ่วงสายธนูด้วย

เดือนกุมภาพันธ์

                อาจแต่งเรื่องขึ้น  โดยยกเอาสถานการณ์ต่าง ๆ  ขึ้นมาให้เด็กคิด  และถามลูกเสือสำรองแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เขาควรจะใช้ในสถานการณ์เช่นนั้น  ตัวอย่าง  เช่น  คุณพ่อต้องการเชือกเส้นยาวเส้นหนึ่ง  แต่เชือกที่เขามีอยู่นั้นเป็นเชือกเส้นสั้น ๆ  จะทำอย่างไร  (เงื่อนพิรอดหรือขัดสมาธิ)  ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในเรือแจวต้องการผูกเรือของเขาไว้กับเสาจะใช้เงื่อนอะไร  (เงื่อนกระหวัดไม้)

เดือนมีนาคม

                เป็นเดือนที่มีลมว่าวพัดผ่านมา  เด็กชอบเล่นว่าว  จะใช้อะไรทำสายว่าว  จะผูกว่าวด้วยเงื่อนอะไร  หรือให้ลูกเสือสำรองจับคู่กัน  ใช้ผ้าผูกคอลูกเสือผูกด้านในของทั้งสองคนเข้าด้วยกัน  แล้วผูกแขนด้านในทั้งสองข้างติดกัน  โดยใช้แขนด้านนอกตามคำสั่งของผู้กำกับลูกเสือ  แล้วให้วิ่งแข่งกัน  เรียกว่า  วิ่งสามขา  เขาจะใช้เงื่อนอะไร  (เงื่อนพิรอด)  อาจจัดให้มีการประชุมกองครั้งพิเศษ  (Special  Pack  Meeting)  เป็นการทบทวนก่อนปิดเทอม ก็ได้

เดือนมิถุนายน

                กีฬากลางแจ้ง  แบ่งลูกเสือในกองออกเป็น  2  กลุ่ม  จัดให้ลูกเสือหนึ่ง ๆ  เป็นคาวบอยและอีกครึ่งหนึ่งเป็นม้าป่าคอยหลบหรือซ่อนตัวไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็น  แจกเชือกขนาดยาวให้ลูกเสือที่เป็นคาวบอย  และบอกให้เขาจับม้าป่าเมื่อเขาหาพบ  ฝ่ายม้าป่าไม่อยากให้ถูกจับก็จะวิ่งหาที่ซ่อน  ม้าที่ถูกจับได้จะถูกผูกเอาไว้ด้วยเงื่อนบ่วงสายธนู  ติดกับหลักด้วยเงื่อนกระหวัดไม้  วิธีตัดสินต้องแน่ใจว่า  เงื่อนที่ผูกนั้นถูกต้องทั้งสองที่  แล้วให้นำไปผูกรวมไว้ที่ชายผ้าแบรงเกตด้วยเงื่อนขัดสมาธิ  สมมติว่าเป็นหลังคาที่พักหรือคอกม้า

เดือนกรกฎาคม

                เป็นฤดูฝน  จะมีน้ำหลาก  เป็นฤดูที่เด็กชอบไปเล่นน้ำตามห้วยหนองคลองบึง  โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ตามชนบท  เมื่อลูกเสือชอบว่ายน้ำ  เธอจะต้องมีความแน่ใจ  เธอสามารถผูกเงื่อนบ่วงสายธนูได้อย่างแม่นยำ  โดยเฉพาะเมื่อลูกเสือสำรองไปประสบเด็กจะจมน้ำตาย  ถ้าเธอช่วยชีวิตเขาไว้ได้เธอจะได้เหรียญลูกเสือสรรเสริญ

                บางครั้งเราจำเป็นต้องต่อเชือกหลาย ๆ  เส้นหลาย ๆ  ขนาด  ให้เป็นเส้นเดียวกันเพื่อใช้ตากเสื้อผ้าและผ้าเช็ดตัว  จะต้องผูกด้วยเงื่อนขัดสมาธิ  และเราสามารถผูกเชือกติดไว้กับหลักหรือต้นไม้ด้วยเงื่อนกระหวัดไม้

เดือนสิงหาคม

                เมื่อลูกเสือสำรองไปอยู่ค่ายพักแรม  (Cub  Camp)  หรือไปพักผ่อนในวันหยุด  (Pack  Holiday)  ทุก ๆ  คนต้องทำงาน  ผู้ที่ออกไปเก็บไม้ฟืนอาจใช้เงื่อนกระหวัดไม้มัดแขนงไม้ฟืนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน  และสามารถนำเอากลับมายังที่พักได้อย่างปลอดภัย  ทั้งยังมีเวลาเหลือพอที่เล่นเกมโดยวิธีการใช้เงื่อนกระหวัดไม้  และเงื่อนบ่วงสายธนู  เราสามารถที่จะผูกเงื่อนทั้งสองแล้วแขวนไว้ใต้ต้นไม้ได้  เราหวังไว้เสมอว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้น  และทางที่ดีถ้าเราจะเตรียมพร้อมไว้ด้วยการหัดผูกเงื่อนพิรอด  อันเป็นเงื่อนที่ใช้อยู่ประจำในการปฐมพยาบาล  ก็จะเป็นการดี

เดือนพฤศจิกายน

                การประมง  (Fishing)  เงื่อนที่มีประโยชน์และชาวประมงทุกคนควรจะรู้  คือ  The  half  blood  knot  ซึ่งสามารถใช้ผูกคอเบ็ดต่อกับเชือกไนลอนได้ลูกเสือสำรองผู้เป็นชาวประมงจะต้องมีความเข้าใจ  และสามารถแสดงถึงวิธีซ่อมคันเบ็ดด้วยการใช้เชือกขนาดเล็กพันรอบ ๆ  คันเบ็ดตรงที่แตกหรือหักได้

เดือนธันวาคม

                การผูกหีบห่อตามคำขอร้องจากที่ทำการไปรษณีย์  ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับหีบห่อทั้งหลายจะต้องรู้จักผูกหีบห่อเหล่านั้นให้แน่นและปลอดภัย  ดังนั้น  จึงควรถือเป็นโอกาส  หรือเวลาที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการผูกแบบใหม่  ซึ่งท่านจะต้องนำไปใช้ในวันขึ้นปีใหม่

 

นายศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760    หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :