พิธีประดับดาวดวงที่  2

พิธีประดับดาวดวงที่  2  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                (1)  กองลูกเสือสำรองทำรูปวงกลมใหญ่

                (2)  ผู้กำกับลูกเสือสำรองอยู่กลางวงกลม  มีรองผู้กำกับยืนอยู่นอกวงกลมหลังผู้กำกับ

                (3)  หมวกที่ติดดาวดวงที่  2  แล้ว  อยู่ที่ผู้กำกับ

                (4)  ลูกเสือที่จะได้รับดาวดวงที่  2  มายืนอยู่หน้าผู้กำกับในแถววงกลม (แม้จะมีหลายหมู่หลายคน  ก็ให้มายืนอยู่รวมกันหน้าผู้กำกับ)

                (5)  ผู้กำกับอธิบายความหมายของดาวดวงที่  2  ให้ลูกเสือที่จะได้  รับทราบ  แล้วสั่งสอน

                (6)  ผู้กำกับสั่งให้ลูกเสือที่จะได้รับทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง  โดยสั่งว่า  “เพื่อเป็นที่แน่ใจว่า  เจ้ายังคงจำคำปฏิญาณของเจ้าได้  ขอให้เจ้าทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง”  แล้วลูกเสือที่จะได้รับก็กล่าวคำปฏิญาณ 

                (7)  ผู้กำกับมอบหมวกให้ลูกเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเอง  แล้วทำวันทยหัตถ์ผู้กำกับ 

                (8)  ผู้กำกับแสดงความยินดี  ด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ 

                (9)  ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่  2 ทำกลับหลังหัน วิ่งเข้าที่ของตน  (คือหน้าผู้กำกับ  ไม่ใช่หมู่ของตน)

         (10)  กองลูกเสือแสดงความยินดีด้วยการทำแกรนด์ฮาวล์  ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่  2  เป็นผู้ร้อง  “จงทำดี-จงทำดี-จงทำดี”  (ถ้ามีหลายคนก็ให้ร้องพร้อมกันทั้งหมด)

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :