พิธีประดับดาวดวงที่  3 

พิธีประดับดาวดวงที่  3  ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                (1)  จัดให้ลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่  3  ให้ยืนอยู่ในแถววงกลมติดกับนายหมู่บริการ  ทางด้านขวาตรงหน้าผู้กำกับ

                (2)  กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์  นายหมู่บริการเป็นผู้ร้อง  “จงทำดี  จงทำดี  จงทำดี” 

                (3)  หมวกที่ติดดาวดวงที่  1  ,  2  และ  3  อยู่ที่ผู้กำกับ 

                (4)  ผู้กำกับเรียกลูกเสือที่จะรับดาวดวงที่  3  ทั้งหมดมายืนในวงกลมตรงหน้าผู้กำกับ เป็นแถวหน้ากระดาน  แถวละไม่เกิน  6  คน

                (5)  ผู้กำกับอธิบายความหมายของดาวดวงที่  3  และให้โอวาทสั่งสอน  แล้วสั่งให้ลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณอีกครั้งหนึ่ง

                (6)  ผู้กำกับมอบหมวกให้ลูกเสือ  ลูกเสือรับไปสวมเอง  แล้วทำความเคารพผู้กำกับ  ผู้กำกับแสดงความยินดี  ด้วยการสัมผัสมือกับลูกเสือ

                (7)  ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่  3  ทำกลับหลังหัน  วิ่งเข้าประจำที่ของตน

                (8)  ลูกเสือทุกคนในแถววงกลม  สัมผัสมือแสดงความยินดี กับลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่  3  (ให้เวียนจากซ้ายไปขวา)

                (9)  กองลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง  ให้ลูกเสือที่ได้รับดาวดวงที่  3  เป็นผู้ร้อง  “จงทำดี  จงทำดี  จงทำดี”  พร้อม ๆ  กัน

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนเลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4 ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน) ตำบลลี้   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110
Tel : 08-1026-9760   หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :