การลูกเสือนั้นหากต้องการให้เกิดการยอมรับในกระบวนการที่เราเชื่อกันว่าเป็นกระบวนการ

ที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่ว่าการยอมรับรั้นจะเกิดขึ้นได้

ก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราเหล่าบุคลากรทางการลูกเสือด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติ

ปฏิบัติตนของพวกเราในฐานะผู้กำกับลูกเสืออันเปรียบเสมือน"แม่พิมพ์"หรือแบบอย่างในการสร้าง

ลูกเสือหรือเยาวชนตลอดจนการชักชวนให้บุคคลที่ยังสงสัยในกระบวนการทางลูกเสือให้เข้าร่วม

ในอุดมการณ์ทางการลูกเสือได้อย่างศรัทธาและสนิทใจเราก็ควรที่จะนำพา"การประพฤติปฏิบัติตน"

ให้เป็นไปไปตามกฏของลูกเสือข้อที่ 10  "ลูกเสือประพฤติชอบด้วย  กาย  วาจา  ใจ" ก็อาจจะทำให้

เรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทางการลูกเสือที่เข้าใจในวิธีการนำมวลกิจกรรมทางการลูกเสือไปใช้อย่าง

ถูกต้องและไม่มีข้อสงสัยใดๆอย่างแน่นอน

 

 

 


Amazing Counters  

 

 

ประวัติลอร์ดเบเดนเพาเวลล์

กำเนิดกิจการลูกเสือโลก

องค์การลูกเสือโลก

กิจการองค์การลูกเสือโลก

การอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรก

หลักการเบื้องต้นการลูกเสือโลก

รัฐธรรมนูญการลูกเสือโลก

การลูกเสือสำหรับเด็กชาย

เหตุผลที่ ลส.1กองไม่เกิน32 คน

เครื่องหมายลูกเสือโลก1

เครื่องหมายลูกเสือโลก2

ความหมายลูกเสือ"scout"

บารอน เบเดน-เพาเวลล์

สมญานามท่านบีพี

โอเลฟ เซนท์แคล โซมส์

น้องสาวคนเดียวของ บี พี

ของขวัญของ บี พี

ศิษย์เก่าของ บี พี

สาส์นฉบับสุดท้ายของบีพี

วาระสุดท้ายของท่านบีพี

ป้ายหน้าหลุมฝังศพ ของ บี- พี

แผ่นศิลาจารึก อนุสรณ์ บีพี

วัตถุประสงคคณะ์ลูกเสืออังกฤษ

กฏลูกเสืออังกฤษ

กฏลูกเสืออเมริกา

อิสริยาภรณ์ลูกเสือโลก

รัฐธรรมนูญสมัชชาลูกเสือโลก

เครื่องหมายวูดแบดจ์

พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์

เราเป็นลูกเสือด้วยกัน

พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย

ประวัติและกิจการลูกเสือไทย

พระนามของของรัชกาลที่ 6

พระราชดำรัสก่อนทรงศึกษาต่อ

ที่มาของคำว่า"ลูกเสือ"

ความหมายของ"เสือป่า"

คำขวัญเสือป่า

ข้อบังคับเครื่องแบบเสือป่า 

เครื่องแบบเสือป่า 

กำเนิดลูกเสือคนแรกของไทย

คำสาบาลของลูกเสือสมัย ร.6

ลูกเสือคนแรกของไทย&เอเชีย

เสือป่าหญิงพระองค์แรก

หลักสูตรเสือป่า 18 บท

มหาดเล็กห้องบรรทม (มนุษย์)

เทพผู้อารักขา รัชกาลที่6 (เทพ)

ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยง   (สัตว์)

ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

พระนามเต็มของรัชกาลที่ 9

ความสำคัญของเครื่องแบบลูกเสือ

เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบครั้งแรก

เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบครั้ง 2

ผู้สมควรจะเป็นลูกเสือ

ผู้ที่จะแต่งเครื่องลูกเสือได้

เครื่องแบบลูกเสือสมัย ร.8

เครื่องแบบลูกเสือสยาม

ที่มาของเครื่องหมายลูกเสือ

ลูกเสือแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยาม

สัญลักษณ์คณะลูกเสือแห่งชาติ

สมาชิกสมาคมลูกเสือนานาชาติ

สามปู่เสือแห่งการลูกเสือไทย

ยุคก่อตั้ง

ยุคส่งเสริม

ยุคประคับประคอง

ยุคก้าวหน้า

ยุคถึงประชาชน

การแสดงธงชาติที่สำคัญ

การประดับธงชาติไทย

วิธีชักธงชาติไทย

วันสำคัญที่ต้องชักธงชาติไทย

การลดธงชาติไทยครึ่งเสา

การทำความเคารพธงชาติ

การดูแลรักษาธงชาติ

การประดับธงชาติในวาระต่างๆ

การใช้ธงชาติกับผู้เสียชีวิต

การใช้ธงชาติคลุมหีบศพ หรืออัฐ

วิธีการใช้ธงชาติคลุมศพ,หีบศพ

การแสดงธงชาติที่สินค้า

การกระทำไม่เหมาะสมกับธงชาต

การลงโทษผู้กระทำผิด พรบ.ธง

 

ธงประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ

ธงประจำกองลูกเสือจังหวัด

ธงกรมเสือป่าพรานหลวงฯ

ธงประจำกรมเสือป่าราบหลวง

ธงเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีฯ

 

ธงไชยเฉลิมพลลูกเสือ

วันสำคัญที่กองลูกเสือจัดกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี

วันที่ 5 สิงหาคมของทุกปี

วันที่ 17 มีนาคมของทุกปี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี

วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือ สำรอง

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

 

เครื่องแบบ ผบ.ลูกเสือ

แนวทางการแต่งกายผบ.ลูกเสือ

เครื่องแบบผบ.ลูกเสือ สำรอง

เครื่องแบบผบ.ลูกเสือ สามัญ

เครื่องแบบผบ.สามัญรุ่นใหญ่

เครื่องแบบผบ. วิสามัญชาย

เครื่องแบบผบ.วิสามัญหญิง

เครื่องแบบผบ.พิเศษหญิง

เครื่องแบบผบ.พิเศษชาย

ความสำคัญเครื่องแบบลูกเสือ

แต่งเครื่องแบบอย่างไร

ประดับfleur-de-lis ผบ.ลูกเสือ

กำหนดการวันสถาปนา(โรงเรียน)

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน

ตัวอย่างคำให้โอวาท(โรงเรียน)

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน(จังหวัด)

ตัวอย่างคำให้โอวาท(จังหวัด)

แนวการฝึกสวนสนามวันสถาปนา

แนวปฏิบัติสวนสนามระดับอำเภอ

ขนาดของไม้ถือ

การใช้ไม้ถือของ ผบ.ลส.

รูปการใช้ไม้ถือของ ผบ.ลส.

เกร็ดความรู้ "วันวชิราวุธ"

กำหนดการวันวชิราวุธรำลึก

ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน

ตัวอย่างคำให้โอวาท

วันวชิราวุธรำลึก (จังหวัด)

การถอด,สวมหมวก

การถอดหมวก

การสวมหมวก

การถอดหมวกถวายราชสดุดี

การจัดวางเครื่องทองน้อย

เพลงราชสดุดี

พิธีเปิดการฝึกอบรมของประธาน

การบูชาพระรัตนตรัย(ประธาน)

ขั้นตอนการถวายราชสดุดี

การถวายราชสดุดีภายในอาคาร

คู่มือการประกวดระเบียบแถว

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 1

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 2

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 3

สารานุกรมลูกเสือเล่ม 4

คู่มือลูกเสือคุณธรรม

คู่มือลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

สมุดกิจกรรมลส.ต้านภัยยาเสพติด

คู่มือลูกเสือประชาธิปไตย

คู่มือลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือลูกเสือทักษะชีวิต สสส.

คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม

ลูกเสือมุมมองของพล.อ สุชาติ

พายเรือชีวิตสู่ความสำเร็จ

ข้อบังคับลูกเสือและพรบ.

พรบ.ลูกเสือ 2551

ข้อบังคับแต่งตั้ง ผบ.ลูกเสือ

ข้อบังคับแต่งตั้ง กก.ลสจังหวัด

ข้อบังคับแต่งตั้ง กก.ลส เขตฯ

ข้อบังคับบริหารงานบุคคล

ข้อบังคับส่วนงานหน้าที่ สลช.

ข้อบังคับเข็มสมนาคุณ

ข้อบังคับแต่งตั้งผู้ตรวจการฯ

ข้อบังคับเข็มลส.บำเพ็ญประโยชน์

ข้อบังคับฯสโมสรลูกเสือ.

ระเบียบลูกเสือ

ระเบียบฝึกอบรมบุคลากร ลส.

ระเบียบลูกเสือชาวบ้าน

การพัฒนาค่ายลูกเสือ

การบริหารค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน

แบบประเมินค่ายลูกเสือ

มาตรฐานาค่ายลูกเสือ

เอกสารลูกเสือโรงเรียน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพลูกเสือ

การพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน ร.ร

มาตราการ สพฐ.ลูกเสือใน ร.ร

แนวประเมินกิจกรรมคุณภาพ ลส.

กรอบหลักสูตรลูกเสือใน ร.ร

หลักฐานการตรวจขั้นที่ 5

ตรวจขั้นที่ 5ต้องสาธิตอะไรบ้าง

การขอรับการตรวจขั้นที่ 5

แนวปฏิบัติการตรวจขั้น 5

การตรวจเอกสารในกองลูกเสือ

การตรวจการเปิดประชุมกอง

การสาธิตการประชุมนายหมู่

การสาธิตการสวนสนาม

การสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้น 5

เอกสารตรวจขั้นที่ 5

เอกสารตรวจขั้นที่ 5(ลสสำรอง)

การจัดที่ประชุมนายหมู่

ลำดับการเข้าห้องประชุม

การเปิดและการพูดในที่ประชุม

การปิดการประชุม

หน้าที่ของเลขานุการการประชุม

ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในที่ประชุม

การออกจากห้องประชุม

ตัวอย่างแบบลงชื่อเข้าประชุม

แนวทางการประชุมนายหมู่

ขนาดของป้าย

ขนาดธงประจำกอง สำรอง

ขนาดธงประจำกองสามัญ

ขนาดธงประจำกองสามัญรุ่นใหญ่

ขนาดของธงประจำกองวิสามัญ

ขนาดของไม้พลองลูกเสือสามัญ

ขนาดของไม้ง่าม ลญ. ลว.

การรวมและขยายอาวุธ

การเรียกหมู่ลูกเสือสำรอง

การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือสามัญ

การเรียกชื่อลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือวิสามัญ

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสำรอง

เครื่องหมายหมู่ลูกเสือสามัญ

เครื่องหมายหมู่สามัญรุ่นใหญ่

หมู่เนตรนารีสำรอง

หมู่เนตรนารีสามัญ

หมู่เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

หมู่เนตรนารีวิสามัญ

การลูกเสือคือ

ขบวนการลูกเสือคืออะไร

สาระสำคัญของการลูกเสือ

อุดมการณ์ของการลูกเสือ

แปลความหมายสาระสำคัญลส.

กโลบายในการฝึกอบรมลูกเสือ

การพัฒนาลูกเสือ 8 ประการ

พลเมืองดีในทัศนะของลูกเสือ

ประโยชน์ของการลูกเสือ

การสอน 5 ขั้นตอนตามแบบ บีพี

การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม

การให้คำปรึกษาแก่ลูกเสือ

วิทยากรที่ไม่ควรเชิญมาร่วมงานi

โครงสร้างการฝึกอบรม ผบ.ลส

วิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

บทบาทวิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

หน้าที่วิทยากรประจำหมู่ / กลุ่ม

ขอรับวูดแบดจ์ 3 ท่อน

การประชุมรอบเสาธง

การแบ่งหน้าที่สายตรวจ

กำหนดคะแนนประจำวัน

กำหนดคะแนนในการตรวจ

วิธีการตรวจแบบจู่โจม

วิธีการตรวจโดยคณะนายหมู่

นายหมู่ตรวจหมู่ตนเอง

การเรียกชื่องานเลี้ยงสังสรรค์

การเรียกวุฒิทางลูกเสือ

วิธีการสอนแบบฐาน

การลอดซุ้มในการฝึกอบรม

การสวดมนต์,ร้องเพลงสรรเสริญฯ

ความหมายการคาดคะเน

การรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย

การกะระยะ

การคาดคะเนน้ำหนัก

การคาดคะเนด้วยการกะส่วน

การคาดคะเนด้วยการวัดเงา

การวัดความสูงด้วยโคลน

การทำนิ้วเป็นฟุต

การคาดคะเนด้วยการล้มเงา

การวัดความกว้างของคลอง

การวัดความกว้างด้วยปีกหมวก

คุณสมบัติผู้ที่เป็นลูกเสือที่ดี

การเปิด-ปิดประชุมกอง

ระเบียบแถว

การบุกเบิก

แผนที่ - เข็มทิศ

ทักษะลูกเสือ

การผจญภัย

เงื่อนเชือก

การเดินทางไกล

การเล่นเกม

 ลส.1(คำร้องขอตั้งกลุ่ม,กอง ลส.)

ลส.2(ใบสมัคร ผบ.ลูกเสือ)

ลส.3(ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ)

ลส.4(ใบโอนกองลูกเสือ)

ลส.5(รายงานการลูกเสือประจำปี)

ลส.6(ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง)

ลส.7(ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ)

ลส.8(ทะเบียนกองลูกเสือ ล.ญ.)

ลส.9(ทะเบียนกองลูกเสือ ล.ว.)

ลส.10(รายงานการเงินลูกเสือ)

ลส.11(ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ)

ลส.12(ใบตั้งกองลูกเสือ)

ลส.13(ใบตั้งผบ.ลูกเสือ)

ลส.14(ใบสำคัญคู่เข็มสมนาคุณ)

ลส.15(บัตรประจำตัว ลส.สำรอง)

ลส.16(บัตรประจำตัว ลส.สามัญ)

ลส.17(บัตรประจำตัว ลส.ลญ.)

ลส.18(บัตรประจำตัว ลส.วิสามัญ)

ลส.19(ใบเสร็จรับเงินบำรุง ลส.)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ณ สำนักงานกศน. อ.เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ รองประธานกิจกรรมมิตรสัมพันธ์เป็นตัวแทนรับวุฒิบัตร คณะกรรมการจัดกิจกรรมมิตรสัมพันธ"งานชุมนุม ลูกเสือไทยใจภัคดีฯ104 ปี การลูกเสือไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (วันที่ 2  กรกฎาคม 2558)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการเปิดประชุมรอบเสาธง ค่ายย่อยที่ 7 "ค่ายย่อยศรีวิชัย"งานชุมนุม ลูกเสือไทยใจภัคดีฯ104 ปี การลูกเสือไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2  กรกฎาคม 2558)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 7 "ค่ายย่อยศรีวิชัย"งานชุมนุม ลูกเสือไทยใจภัคดีฯ104 ปี การลูกเสือไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 2  กรกฎาคม 2558)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ การจัดกิจกรรม " วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดยทำิพิธีทบทวนกล่าวถวายคำปฏิญาณของลูกเสือและสวนสนาม มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 302 คน ณ หอประชุม ศาลา 40 ปี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 2  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศ์ษาอุปถัมภ์ ( 9 มิถุนายน 2558 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนรับโลห์ตัวแทนสมาคมฯผู้สนับสนุนการจัดงานชุมนุม ลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4  (17 จังหวัดภาคเหนือ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 5 มิถุนายน 2558)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 "ค่ายดารารัศมี"งานชุมนุม ลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4  (17 จังหวัดภาคเหนือ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกนัดศึกษาวิชาทหาร จังหวัดเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2558)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ มอบวุฒิบัตรและห่วงแบบกิลเวลล์ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น จัดโดย กศน.อ.ห้างฉัตร ระหว่างวันที่ 28-30  พฤษภาคม 2558  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น จัดโดย กศน.อ.ห้างฉัตร ระหว่างวันที่ 28-30  พฤษภาคม 2558  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C. จัดโดย กศน. จ.ลำพูน กศน. อ.เมืองลำพูน กศน.อ.ห้างฉัตร โดยมีผอ.สนั่น หล้านามวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝึก ระหว่างวันที่ 9 - 15  เมษายน 2558  ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C. จัดโดย กศน. จ.ลำพูน กศน. อ.เมืองลำพูน กศน.อ.ห้างฉัตร โดยมีผอ.สนั่น หล้านามวงศ์ เป็นประธาน ณ สำนักงานกศน. อ.เมืองลำพูน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการเปิดประชุมรอบเสาธง ค่ายย่อยที่ 1 "เอื้องศรีเชียงดาว" งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 5  เมษายน 2558   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ เขื่อนคำ นำลูกเสือเข้าเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 4 - 10  เมษายน 2558   ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประดับเครื่องหมาย"ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"ให้กับลูกเสือผู้ผ่านการฝึกอบรม"ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 จัดโดยหน่วยเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้ารับธงประจำหน่วย"ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2558 จัดโดยหน่วยเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน   เมื่อวันที่ 20  มีนาคม.2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้ารับการประดับเครื่องหมาย "ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" และธงประจำหน่วย"ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2558 จัดโดยหน่วยเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน   เมื่อวันที่ 20  มีนาคม.2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายวิชากิจการลูกเสือสามัญ ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรเบื้องต้นรุ่นที่ 7 / 2558  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่่ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 24  มีนาคม 2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ นำลูกเสือเข้ารับการอบรม "ลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558 จัดโดยหน่วยเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย จังหวัดลำพูน  

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการครั้งที่ 2 ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์  (ภาคเหนือ) ในหน้าที่ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 ค่ายดารารัศมี โดยจะจัดงานในช่วงวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16  มีนาคม.2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดโดย สพม.เขต 35 ให้การอบรมครูและบุคลากรทางการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 11-13  มีนาคม 2558  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง   จังหวัดลำปาง

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดโดย สพม.เขต 35 ให้การอบรมครูและบุคลากรทางการลูกเสือ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จัดโดย สพม.เขต 35 ให้การอบรมครูและบุคลากรทางการลูกเสือ  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการครั้งที่ 1ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์  (ภาคเหนือ) ในหน้าที่ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 4 ค่ายดารารัศมี โดยจะจัดงานในช่วงวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2558

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมสัมนาลูกเสือไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 11-12  ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าให้บริการจัดทำฐานผจญภัย จำนวน 10 ฐาน ให้กับกองลูกเสือโรงเรียนธีรกานท์บ้าโฮ่ง ณ ค่ายลูกเสือวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วันที่10 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วิชาลูกเสือกับจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25-26  พฤศจิกายน พ.ศ.  2557 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญร่วมกิจกรรมทีมบันเทิงในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่วิชาลูกเสือกับจิตอาสา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 25-26  พฤศจิกายน พ.ศ.  2557 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 347 คน ณ สนามลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรบรรยายวิชาการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญและวิชาพิธีการลูกเสือสามัญ ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 7 / 2557 จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม ระหว่างวันที่ 20 - 26  ตุลาคม 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ร่วมงานน้อมคารวะมุฑิตาจิต เกษียณ เกษมศรี ผู้ใหญ่ในการลูกเสือ ท่านศุภกร วงศ์ปราชญ์ ท่านสุชิน สาระจันทร์ ท่านสินอาจ  ลำพูนพงศ์ ท่านอาทิตย์ เรืองวุฒิ  ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน  2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน  2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1 / 2557 รับมอบพัดลมจากตัวแทนรุ่นเพื่อมอบส่งต่อให้เป็นสาธรณะสมบัติของค่ายลูกเสือหริภุญไชย ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1 / 2557 จัดโดยสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 11 - 17 กันยายน 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยามว่างงานชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต 35 เทิดไท้องราชินี 103 ปี การลูกเสือไทย รับเกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 5 กรกฏาคม 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นพิธีกรในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  347 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18  คน ( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สร้างค่ายย่อยศรีวิชัย ของกลุ่มศรีวิชัย านชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต 35 เทิดไท้องราชินี103 ปี การลูกเสือไทย  ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 29- 30 มิถุนายน 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต 35 เทิดไท้องราชินี 104 ปี การลูกเสือไทย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  ดำเนินการโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 12 มิถุนายน 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯจังหวัดลำพูน  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 12 มิถุนายน 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต 35 เทิดไท้องราชินี 104 ปี การลูกเสือไทย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 2/2557  จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่    ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจำกลุ่มที่ 1 ในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 734 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม โดยมี ผอ.สนั่น  หล้านามวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกฯ   ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2557

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในการลูกเสือของสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่และท่าน ผอ.สำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ท่าน ผอ.เดช  วรเจริญศรี ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ  รับเกียรติบัตรเป็นผู้ร่วมบริจาคเงินร่วมสมทบทุนการปรับภูมิทัศน์ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ โดยมีท่าน ผอ.เดช  วรเจริญศรี ผอ.สำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในการมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ  ร่วมงานมอบการปรับภูมิทัศน์(ประตูค่ายลูกเสือ)ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ โดยมีท่าน ผอ.เดช  วรเจริญศรี ผอ.สำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

ครูศราวุธ เขื่อนคำ  รับเกียรติบัตรหน่วยลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งของจังหวัดลำพูนจาก นายศุภชัย  สมเจริญ ประธาน กกต.วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน  อ.เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษาในการตรวจขั้นที่ 5 ของสำน้กงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม  อ.อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556 (ซ่อมเสริม) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 28 ก.พ.-2 มีนาคม 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ หน่วยเลือกตั้งจำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (2 กุมภาพันธ์ 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ จัดอบรมทบทวนลููกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยให้ความรู้และข้อควรปฏิบัติตามภารกิจที่ได้้รับมอบหมายเพื่อนำไปปฏิบัติในวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 31 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลููกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย,ชมรมลูกเสืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้ความรู้กับประชาชนในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ( 30 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมผู้บังคับบัญชาลููกเสืออาสา กกต.เพื่อเตรียมการให้บริการ การจัดการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมโรงเรียบ้านแป้นพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ( 27 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยเลือกตั้งกลาง(ล่วงหน้า)  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (26 มกราคม 2557)

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งกลาง(ล่วงหน้า)  ณ ที่ว่าการอำเภอลี้   อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (26 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรงเรียนอนุบาลอรุณรัตน์  อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 23-24 มกราคม 2557 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีกรแคมป์ไฟและนำทีมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา(ทีมบันเทิง) ชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้  จ.ลำพูน ( 22มกราคม 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C.) รุ่นที่ 108  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี ( 17 มกราคม 2557 )

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่108 (L.T.C.) ที่ค่ายลูกเสือเวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีท่าน รศ.ไพรัช  พันธุชาตรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม (13-19 มกราคม 2557)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556 ของโรงเรียนวชิรป่าซาง  ณ ค่ายลูกเสือศูนย์วนเกษตร ออยสก้า อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 102 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 6-8 ธันวาคม 2556 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556  ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  62 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 25-27 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ จัดประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2556  ของกองลูกเสือโรรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โดยกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อ.ลี้  จ.ลำพูน (11 ธันวาคม 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 63"กิจกรรมพัฒนาผู้็เรียน การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ" ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (วันที่ 18 ธันวาคมพ.ศ. 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญเข้าให้บริการจัดทำฐานผจญภัย ณ ค่ายลูกเสือวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (วันที่10 ธันวาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ( วันที่ 24 -27 ตุลาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 4 -7 ตุลาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ รับของที่ระลึกจาก ผอ.ประชากร  เขื่อนปัญญา ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดลำพูน ( 11  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจังหวัดลำพูน ( 11  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ รับเกียรติบัตรจากนายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ ผช.รมต.ศธ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ( 6-8  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมลูกเสือผดุงคุณธรรม นำประชาธิปไตย ต้านภัยยาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ( 6-8  กันยายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการจัดกิจกรรมทักษะชีวิตและคุณธรรม "งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 21 - 23   สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าร่วม "งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 21 - 23   สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินทักษะลูกเสือของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ "การสร้างค่ายพักแรม" ในงานทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลลี้   จังหวัดลำพูน ( 19   สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมการนำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 35 เข้าร่วม"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 13  สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำนักเรียนชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมแสดงงานพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาแก้ว ปริสุทโธ  ณ สำนักปฏิบัติธรรมพรหมวนาราม  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก (22 กรกฏาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัด"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง ( 18  กรกฎาคม และวันที่,1 สิงหาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงษาอุปถัมภ์,โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน   ( 12 - 14  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ สมาชิกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปลูกป่า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยา ในโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี  สวนป่าสลวง - ขี้เหล็ก   อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ( 6 กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน ( 10  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัด"งานชุมนุมลูกเสือเทิดไท้องค์ราชินี 102 ปี การลูกเสือไทย" ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35   อำเภอเมือง   จังหวัดลำปาง ( 9  กรกฎาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดลำพูนนำกองเนตรนารีโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดสวนสนาม ณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพมหานคร ( 1  กรกฎาคม  2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมรับนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ โดยมีนายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา เป็นประธานณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร ( 30  มิถุนายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 25 มิถุนายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการโดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ( 19 มิถุนายน 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะวิทยากรและผู้ประสานงานโครงการเพื่อเตรียมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556   ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน ( 8  พฤษภาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2556  โดยมีนางพิมประไพ ดิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงเรียราชประชานุเคราะห์ 26   อำเภอป่าซาง   จังหวัดลำพูน  ( 23  พฤษภาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว กรรมการบริหารสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์และผู้หลักผู้ใหญ่ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า   อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่   ( 10  เมษายน 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่าซาง อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน ( 15 มีนาคม 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้รายวิชาวิธีการฝึกอบรมลูกเสือสามัญและพิธีการลูกเสือสามัญ ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 / 2556  ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (22-24 กุม๓าพันธ์ 2556 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรเล่นแคมป์ไฟ"เวทีวัฒนธรรม"งานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ ลานเวทีวัฒนธรรมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 19 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะลูกเสือวิสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องกลองสะบัดชัย,กลองปู่จา,จรวดน้ำ,การสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุในงาน ชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2  ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน (19 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ร่วมประชุมกับผู้บังคับการค่ายย่อยงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 18 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรสนามงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 18 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะลูกเสือวิสามัญ - ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมสร้างฐานผจญภัยเพื่อใช้ในงาน ชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 16- 19 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อจัดงานชุมนุมลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.ลี้   จ.ลำพูน ( 12 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกในการจัดการฝึกอบรมวิชาพิเศษให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาในระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.3  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 310 คน โดยใช้วิทยากรผู้ให้ความรู้จากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาทั้งหมด ( 15 - 18 กุมภาพันธ์ 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้รายวิชาการทำงานร่วมกับคณะกรรมการประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้สูง รุ่นที่ 1 / 2556  ณ ค่ายลูกเสือหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน(27 มกราคม 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมงานGilwell Reunion ของสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ โดยมีท่านเดช  วรเจริญศรี  ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้หลานคุณย่า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (19 มกราคม 2556)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมพิธีการเปิดการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ของมหาวิทยาลัยราชภ้ฏเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2554  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  64 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 27-29 ธันวาคม 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีกรแคมป์ไฟและนำทีมลูกเสือวิสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา(ทีมบันเทิง) ชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน ( 8 ธันวาคม 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูงเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ( 24 พฤศจิกายน 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 671 ณ ศูนย์พัฒนาบคลกรทางการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียนประจำภาคเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย จัดโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย  ดยมีท่านผอ.สนั่น หล้านามวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 24 - 30 ตุลาคม 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของหมู่บ้านวชิราวุธ ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19     ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี (19 - 25 พ.ย.2555)

 ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ   อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี (19 - 25 พ.ย.2555)

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เรื่องการต้านภัยยาเสพติด โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) โดยผู้เข้าอบรมเป็นกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน 99 หมู่บ้าน โดยมีนายอุดม  จันตาใหม่  นายอำเภอลี้ เป็นประธาน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงค์ษาอุปถัมภ์   อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  (เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เป็นที่ปรึกษาในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 26 กันยายน2555 )

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน  ( วันที่ 22 กันยายน 2555 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 653 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม โดยมี ดร.สุชาติ ใจภักดี ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ( 26 เม.ย.- 2 พฤษภาคม2555 )

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 653 สถานที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำเพง จังหวัดเชียงใหม่ มีท่าน ดร.สุชาติ ใจภักดี ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ( 26 เม.ย.- 2 พฤษภาคม2555 )

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง และ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ม ีนายศราวุธเขื่อนคำ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ( 28  เมษายน- 4 พฤษภาคม 2555 )

สพป.เชียงใหม่ เขต3 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพฝาง นายศราวุธ เขื่อนคำ  ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกฯกองที่ 2 ( 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2555 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดโครงการพัฒนาส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย  หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมี ลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 382  คน  สถานที่หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( วันที่ 24 - 26  กุมภาพันธ์ 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้ารับเกียรติบัตรจากากรคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  สถานที่เมืองทองธานี   ( วันที่ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2555 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม, ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด, ลูกเสือประชาธิปไตย) โดยมี วิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ให้ความรู้และเสนอแนะ  สถานที่โรงแรมธาริน  จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 6 - 10  กุมภาพันธ์ 2555 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2554  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  64 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 27-29 ธันวาคม 2554 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 480 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 634 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี ท่านผอ.มานพ ดีมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 22 - 28 ตุลาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกิจการลูกเสือไทย และกิจการลูกเสือโลกกับลูกเสืออาสากกต.ในการอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อทบทวนและทดแทนลูกเสืออาสา กกต.ที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน  (วันที่ 20 กันยายน 2554)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนมอบเกียรติบัตรเชิดชเกียรติให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณและสถานที่ในการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 21 / 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  (ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18  กันยายน 2554)

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ร่วมกับสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 21 / 2554  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์  ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  ( วันที่ 16 ถึง 18  กันยายน 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือไซเบอร์โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเหนือรุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  (1 - 3 สิงหาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 518 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านนิคม     อินทรโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 15 - 20 สิงหาคม 2554)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  (26 ก.ค. -  4 สิงหาคม 2554)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ( 26 ก.ค. -  4 สิงหาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 3 งานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทยเทอดไท้องค์ราชันย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน) (ระหว่างวันที่ 15 - 17  กรกฎาคม 2554)  

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ(ครูเกษสรินทร์ บุญกนัก,ครูกุศล  ยอดดำเนิน ,ครูอนุรักข์  สุขใจ) และลูกเสือกองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดี์วิทยาเข้าร่วมงานชุมนุม 100 ปีลูกเสือไทยเทอดไท้องค์ราชันย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  (ลำปาง - ลำพูน)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 11 / 2554   ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ ( 8 - 10 กรกฏาคม 2554

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านรังษี  พุฒจร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม 8 - 10 กรกฏาคม 2554

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  462คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18  คน ( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 )

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  40 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2  คน ( 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกรรมการประกวดสวนสนามทั่วประเทศ  สถานที่ศูนพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "กฐิน กุยยกานนท์"  จังหวัดสมุทรปราการ ( วันที่ 16 - 17  มีนาคม 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 8 / 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาทรายวิทยาคม   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   ( 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)

คสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 8 / 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนาทรายวิทยาคม   อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน   ( 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2554)

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าประจำกอง  ณ โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 16 กุมภาพันธ์ 2554

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 จัดงานชุมนุมลูกเสือครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทยร่วมใจฉลองครบรอบ 84 พรรษา มหาภูมิพล  ณ สนามกีฬากลางตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  โดยมี นายนิคม  สมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( วันที่ 9 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2554 ) เป็นผู้บังคับการค่าย

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการค่ายและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมนุมลูกเสือ"งานชุมนุมลูกเสือครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทยร่วมใจฉลองครบรอบ 84 พรรษา มหาภูมิพล" ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุมสนามกีฬากลางตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  โดยมี นายนิคม  สมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ( 7 กุมภาพันธ์ 2554 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2  ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมี นายประจักร์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ( 4 กุมภาพันธ์ 2554 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมประจำปี 2553  ณ ค่ายลูกเสืออำเภอลี้  อ.ลี้  จ.ลำพูน โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 380 คน และลูกเสือวิสามัญ  77 คน เข้าร่วมกิจกรรม ( 22-24 ธันวาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จัดกิจกรรม " วันวชิราวุธรำลึก" โดยทำพิธีถวายราชสดุดี มีผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมร่วมกิจกรรม จำนวน 476 คน ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสโมสรลูกเสือแห่งประเทศไทย"การประชุมสัมนาการพัฒนาศักยภาพสโมสรลูกเสือ" ใน วันศุกร์ที่ 5.พฤศจิกายน 2553 )เวลา 15.30 น. ณ ชั้น3  ห้องประชุมศาลาวชิราวุธ  กทม.

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ร่วมปฏิบัติหน้าที่วิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 588 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหมร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีท่านสายัณห์   สันทัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 24 - 30 ตุลาคม 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน จัดโดยสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( 10 - 16 ตุลาคม 2553 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน (เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 ) รูปภาพ

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้ความรู้การเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ของคณะครูผ้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) ตำบลลี้ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ( 4 - 10  ตุลาคม 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำกองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดลำพูนและตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ( 1 กรกฏาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม) ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดลำพูนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ( 1 กรกฏาคม 2553 )

กองลูกเสือโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน  ร่วมกระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  โดยมีลูกเสือ จำนวน  450 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18  คน ( 29 มิถุนายน 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการลูกเสือคุณธรรมนำความรู้ประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด  ดำเนินการโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต 1  ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน ( 16 มิถุนายน 2553 )

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ เข้าร่วมประชุมก่อตั้งสมาพันธสมาคมสโมสรลูกเสือภาคเหนือ ณห้องประชุมเวียงพิงค์ ศูนย์พัฒนาทรพยากรมนุษย์ล้านนา อำภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่   ( 8 - 9  สิงหาคม 2552 )

สำนักงาน กกต.จังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จัดอบรมนายหมู่ลูกเสืออาสา กกต. รุ่นที่ 2 (ทดแทนรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้ว)  13 กันยายน 2551

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้ารับการอบรมโครงการอบรมลูกเสือเนตรนารีพัฒนาคุณธรรมนำความรู้หลักสูตรวิชาพิเศษลูกเสือจราจร รุ่นที่1 ณ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  13-15 มิถุนายน 2551

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 18 - 20 ตุลาคม 2552 )

สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือเวียงพิงค์เชียงใหม่ ร่วมกับสพท.เชียงใหม่ เขต4 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านสมมาต  สังขพันธ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ( 12 - 17  ตุลาคม 2552 )

คลิ๊กดูรูปบรรยากาศการอบรม

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับสพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 9 - 11 ตุลาคม 2552 )

สพท.ลำพูน เขต2 จัดอบรมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษายุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.ลำพูนเขต 2 จำนวน 103 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ท่านเดช  วรเจริญศรี มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้  ณ ห้องประชุม สพท.ลำพูนเขต 2 อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ( 7 ตุลาคม 2552 )

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2  จัดทำพิธีมอบเครื่องหมายวู้ดแบดจ์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ณ ค่ายค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7 / 2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 28 - 30 สิงหาคม 2552 )

สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูนร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต2 จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 7 / 2552 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปู  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ( 28 - 30 สิงหาคม 2552 )

ครูศราวุธ เขื่อนคำ ร่วมเป็นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ณ โรงเรียนจิระพิทยา  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

กระบวนการลูกเสือ

 สพท.ลำพูนเขต 2 การประชุมดำเนินงานโครงการอบรมนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติด โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ณ ห้องประชุม สพท.ลำพูนเขต 2

สพท.ลำพูนเขต 2  จัดอบรมวิชาระเบียบแถว ให้กับลูกเสือเสือโรงเรียนจำนวน 200 คน สังกัดโรงในเขตอำเภอเวียงหนองล่อง  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของค่ายย่อยที่ 3 ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 18    ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 18    ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ    อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

งานชุมนุม

  ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาเข้าปฏิบัติงานช่วยเหลือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ใให้กับลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือในงานงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเทิดไท้องค์ราชันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2  ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2  ณ สนามกีฬาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

3 ท่อน รุ่นที่

 ครูศราวุธ   เขื่อนคำ  ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ  รุ่นที่  520  ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นจำนวน 2 รุ่นโดยนายศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอำเภอทุ่งหัวช้าง(ค่ายศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมหนองกอก) ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

  ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เป็นกรรมการประกวดสวนสนามโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้(ประกวดระเบียบแถว) ณ สนามกีฬากลางประจำจังหวัดลำพูน อ.เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต1  12 มิถุนายน 2551

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ  เป็นตัวแทนของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา,โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง.โรงเรียนวัดบ้านดง ตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 มอบโล่ห์การเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือสันติภาพ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 1-5 เดือนเมษายน 2551 ณ ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ โดยมี นายสุทัศน์  ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นผู้รับมอบ 4 มิถุนายน 2551

   ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นประชุมเพื่อกำหนดและเตรียมจัดกิจกรรมโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมนำความรู้(ประกวดระเบียบแถว) ณ ห้องประชุม 2 ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมี นายสุทัศน์  ศรีดาเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธาน   4 มิถุนายน 2551

 ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่496 (A.L.T.C.)ค่ายลูกเสือชั่วคราวผึ้งหลวงรีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3  1 - 7 พฤษภาคม 2551

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่494 (A.L.T.C.) ที่ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  23 - 30 เมษายน 2551

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ  "66 th Leader trainres Course"   (สี่ท่อน) รุ่นที่ 66 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 3 - 9 เมษายน 2551

   สพท.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ส่งผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือสันติภาพฯ  ระหว่างวันที่ 1 - 5  เมษายน พ.ศ.2551 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์1 - 5 เมษายน 2551

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา "การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 2 / 2551 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักคุมประพฤติจังหวัดลำพูน (สาขาอ.ลี้) จ.ลำพูน (23 - 30 มีนาคม 2551)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกตและเด็กชายอัยยรัฏฐ์  ตุยาสัย(ตัวแทนคณะลูกเสือไทยเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 21 ณ ไฮแลนด์ปาร์ค ประเทศอังกฤษ ) เสนอผลการดำเนินงานของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในการติดตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลยุทธที่ 1 (13  ก.พ. 2551)

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำเสนอผลการดำเนินงานของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ในการติดตามความสำเร็จความก้าวหน้าของโครงการต่างๆจากการสนับสนุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน ) โดยนำเสนอกลยุทธ์เรื่องการทำงานเป็นทีม (8  ก.พ.. 2551)

 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ทำพิธีเข้าประจำกอง(ส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน27 ธ.ค. 2550

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ปฏิบัติภารกิจช่วยงานในวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน23 ธ.ค. 2550

ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ให้ความร่วมมือในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 20 ธ.ค. 2550

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ นำลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องการจัดการจราจรและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์   อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน15 - 16 ธ.ค. 2550

กลุ่มลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว(สวนป่าแม่หาด - แม่ก้อ)  ตำบลแม่ลาน  อำเภอลี้   จังหวัดลำพูน12 -14 ธ.ค. 2550

ตัวแทนลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย(เด็กชายธัญพิสิทธิ์ ปะวัลละ)ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ "ช่วยคิด ช่วยทำ"มีผู้ดำเนินรายการคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์และ ดร.เจตน์   โทณะวนิก และคุณพัชรศรี(กาละแม)  เบญจมาศ ร่วมรายการ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 8 ธ.ค. 2550

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ   เข้ารับการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้นำ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ได้ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาในการขอเข้ารับการตรวจขั้นที่ 5 ของคณะผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการฝึก"การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 411 ณ ค่ายลูกเสืออำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2550

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาร่วมกับ สพท.ลำพูนเขต 2 จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชนโดยมี นายสุรศักดิ์  จิตนารินทร์ รอง ผอ.สพท.ลำพูนเขต 2 เป็นประธาน ณ สนามโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2550

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมรอบเสาธงของค่ายย่อย ในการเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ    ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายวิชา"กิจการลูกเสือโลก"ในการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนบ้านปวง  ณ ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมบ้านหนองกอก  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน

ครูศราวุธ   เขื่อนคำ ร่วมนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาร่วมกับกรมทางหลวง ปลูกป่าริมทางหลวงถนนพหลโยธิน(ลี้-ลำพูน)  ระยะทาง 10 กิโลเมตร ณ อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

 

 

คลิ๊ก

คลิ๊ก

คลิ๊ก

 

 

สิ่งสำคัญในการจัดค่ายพักแรม

แนวปฏิบัติการจัดค่ายพักแรม

การเดินทางไกลและการจัดค่ายพักแรม

มาตรฐานการอยู่ค่ายพักแรม

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายพักแรม1

คำกล่าวรายงานการเข้าค่ายพักแรม2

คำกล่าวให้โอวาทการเข้าค่ายพักแรม1

คำกล่าวให้โอวาทการเข้าค่ายพักแรม2

ตย.กำหนดการเข้าค่ายพักแรม

ตัวอย่างตารางฝึกการเข้าค่ายพักแรม 1

ตัวอย่างตารางฝึกการค่ายพักแรม 2

ตัวอย่างตารางฝึกการค่ายพักแรม 3

ตัวอย่างคำสั่งการจัดค่ายพักแรม1

ตัวอย่างคำสั่งการจัดค่ายพักแรม2

ตารางคะแนนกิจกรรมบุกเบิก

ตารางคะแนนระบบหมู่

คู่มือกิจกรรมในการเข้าค่าย

ตารางลงเวลาทำงาน

ตัวอย่างคำสั่งเดินทางไกล

บทเรียนทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

การเขียนสมุดลูกเสือในการอบรม1

ตารางคะแนนตรวจเยี่ยมค่าย

แบบประเมินการแสดงรอบกองไฟ

ตารางคะแนนประกอบอาหาร

ตารางคะแนนรวม

ตารางคะแนนเดินทางไกล

ตารางคะแนนการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

แบบประเมินการจัดกิจกรรม1

แบบประเมินการจัดกิจกรรม2

ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

การจัดหมู่ การแบ่งหน้าที่

ตัวอย่างใบขออนุญาตออกนอกค่ายพักแรม

ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าค่ายพักแรม

ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่

 

ยินดีที่รู้จัก

ยิ้ม

ลูกเสือเชียงใหม่

ตรงต่อเวลา

มองมองหา

โอ้เจ้าพวงมาลัย

ใครรักใครโค้งใคร

้เจ้าช่อมาลี

ชะช่าพญาหงส

กาเอ๋ยกา

เพื่อนใจ

มาสนุกกันหนา

ทิงโนง

ข้าวโพดสาลี

ญวนยาเหล

โทน โท่น โทน

โอ้เมืองเหนือ

หนุ่มเคียงคู่สาว

แฮปปียา

ความเกรงใจ

ไม่เป็นไร

จำข้อยได้บ่

จุ๊ปี้หื้อเมา

น้ำใจอีสาวบ้านป่า

แหงนดูดาว

ลูกเสือรักเมืองไทย

กังหันต้องลม

ลูกเสือไชยโย

เสียงโทนตีดัง

โปรดเถิดทรามวัย

โอ้เจ้าแม่ดอกรัก

แม่สะเรียง

ไปแอ่วสาว

พักแรมสุขใจ

วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน

วิทยากรเฮฮา

ลูกเสือชาวบ้าน

มาร์ชลูกเสือไทย

ท่าพักทั้ง 4 ท่า

สัญญาณนกหวีด

สร้อยเพลง

สยามานุสติ(ร้อง)

สยามานุสติ(บรรเลง)

วชิราวุธรำลึก

กฎลูกเสือ

คำปฎิญาณลูกเสือ

ราชสดุดี

อวยพรวันเกิด(แสนสุขสันต์)

พระมงกุฏรำลีก

แตรเดี่ยว(ปรับขบวนสวนสนาม)

แตรเดี่ยว(เตรียมสวนสนาม)

มาร์ชชุมนุมลูกเสือสัมพันธ์

รำวงลูกเสือไทย

ค่ายวชิรา แดนหรรษา

โฮคีมาย

ลูกเสือปลูกป่า

the more we get together

In my dream

มาลัยค่าย

เราได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือ

เราบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

จะข้ามถนน

ลูกเสือรวมพลัง

อินกอนยามา

ลูกเสือไทยร่วมมือ

ตงมงเหมียวขื่อ

บุรงกาก้า

ฝนตกเปาะแปะ

ไตรรงค์ธงไทย

ระบำมาลัยค่าย

จังหวะกลองยาว

จังหวะชะชะช่า

จังหวะเซิ้ง

จังหวะแทงโก

จังหวะมาร์ช

จังหวะฮอฟบิด

ระบำนางช้าง

หมู่บริการ

ลูกเสือร่าเริง

ใครทำอะไรที่ไหน

เพลินใจชาวดง

เดินไพร

แคนสนธยา

คุณแม่ไปตลาด

แจว แจว พาย พาย

ดอกเอ๋ยดอกบัว

สามัคคีชุมนุม(ร้อง)

รำวงลูกเสือ

ลมทะเล

เพื่อนเอยสุขใจ

ลูกเสืออยู่ไหน

จงเตรียมตัว

เราคือพี่น้อง

เพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อน

พบเพื่อน

ความรัก

ก่อนจะจากกันไป

ลูกเสือไม่จับมือขวา

สดุดีมหาราชา

ขอจงสวัสดี

สรรเสริญพระบารมี

คนมีปัญญา

คางคก

ฮิบโป

ลูกช้าง

จ๊ะสวัสดีจ๊ะ

อะลำซำซำ(มากินส้มตำ)

กิ้งก่ากายสิทธิ์

ยูงรำแพน

แท๊กซี่

งูกินหาง

ลูกเสือเดินขึ้นเขา

มือ

ลูกเสือว่องไว

ผีเสื้อ

เริงระบำ ร. รอ

ลูกแมว

ควาย

ว่าว

ไอ้โต้ง

เดินทางไกล

มาเข้าค่ายพักแรม

ทิศทั้งแปด

เพื่อนสุขใ

ร่วมใจเราพร้ิอมใจ

พักแรมสุขใจ

พักแรมแสนสุขใจ

รอยยิ้มพิมพ์ใจ

เพื่อนรักแสนดี

เรามาอยู่ค่ายด้วยกันทุกวันคืน

สามัคคีร่วมใจ

ฟ้าราตร

ยามอยู่ร่วมกัน

เจ้านกน้อย

ชูมือขึ้นแล้วส่ายเอวไปมา

เจอปุ๊บรักปั๊บ

มาตามนัด

ส้มตำมะละกอ

ตุ๊ดตู่อยู่กลางทุ่งนา

เมื่อยุงกัด

ผิดนัด

ดอกทานตะวันงามหรู

มาร้องเพลงกัน

ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลง

ระบำไพร

ลูกเสือต้องร่าเริง

จังหวะกัวราช่า

จังหวะซูลู

จังหวะตะลุง

จังหวะบีกิน

จังหวะรำวง

 

บีดจ์แสดงคุณวุฒิ

การถวายพวงมาลัยพระกร

สวมหมวกปีกกว้าง

ระเบียบข้อบังคับกฏกระทรวง

ทำความเคารพสวมหมวกปีกกว้าง

อบายมุขกับค่ายพักแรม

การรายงานของนายหมู่เมื่อเข้าฐาน

รู้จักกับจังหวัดลำพูน

ประวัติอำเภอลี้

พระนางจามรีผู้สร้างเมืองลี้

ครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง

ครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาหนาม

ครูบาวงศ์วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

วัดพระธาตุดวงเดียว

วัดพระธาตุห้าดวง

วัดพระธาตุแท่นคำ

พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่

พระธาตุผาไข่อินแขวน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

 

วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญ

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

ประวัติความเป็นมาลูกเสือสำรอง

รู้จักลูกเสือสำรอง

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ ลร

เครื่องหมายสังกัดลูกเสือสำรอง

ประโยชน์ของกิจการลูกเสือสำรอง

การทำความเคารพของลูกเสือสำรอง

การทำแกรนด์ฮาวล์

หีบอุปกรณ์ลูกเสือสำรอง

สมุดบันทึกการเล่นส่วนบุคคล

หลักสูตร,วิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

หลักสูตรเตรียมลูกเสือสำรอง

ความรู้นิสัยตัวละคร ป.1

กิจกรรมที่1 อนามัย

กิจกรรมที่2 ความสามารถเชิงทักษะ

กิจกรรมที่3 การสำรวจ

กิจกรรมที่4 การค้นหาธรรมชาติ

กิจกรรมที่5 ความปลอดภัย

กิจกรรมที่6 การบริการ

กิจกรรมที่7่ ธงชาติไทย

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

กฏของลูกเสือสำรอง

คติพจน์ของลูกเสือสำรอง

แปลความหมายคำปฏิญาณสำรอง

แปลความหมายกฏลูกเสือสำรอง

สอนลูกเสือสำรองปฏิบัติคำปฏิญาณ

ธงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงสรรเสริญพระบารมี

ปฏิทินการสอนเงื่อนลูกเสือสำรอง

เงื่อนลูกเสือสำรอง

เครื่องหมายลูกเสือสำรอง

พิธีการปกติลูกเสือสำรอง

พิธีการพิเศษลูกเสือสำรอง

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 1

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 2

แนวกิจกรรมหลักสูตรดาวดวงที่ 3

พิธีประดับดาวดวงที่ 1

พิธีประดับดาวดวงที่ 2

พิธีประดับดาวดวงที่ 3

พิธีส่งลูกเสือสำรองเป็นลูกเสือสามัญ

เพลงลูกเสือสำรอง

 

เกมลูกเสือสามัญ

วินัยแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คำปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ

รู้จักกับลูกเสือสามัญ

ประวัติ,โครงสร้างกิจการลูกเสือไทย

หลักสูตรลูกเสือสามัญ

การร้องเพลงลูกเสือสามัญ

การวางแผนการฝึกอบรมสามัญ

การปฐมพยาบาล

การเล่นเกมลูกเสือสามัญ

ทักษะลูกเสือสามัญ

ระบบหมู่ลูกเสือสามัญ

แผนที่เข็มทิศ

การผูกแน่น

การวางแผนกำหนดการฝึกอบรม

การบริหารงานกองลูกเสือสามัญ

การเดินทางไกล

การอยู่ค่ายพักแรม

พิธีการลูกเสือสามัญ

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญ

พิธีส่งสามัญไปสามัญรุ่นใหญ่

การดำเนินงานกองสามัญรุ่นใหญ่

เงื่อนเชือกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การบรรจุเครื่องหลัง

การกางเต็นท์

การก่อกองไฟ

การประกอบอาหาร

รูปเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลญ.

เครื่องหมายสายยงยศ ลญ.

การประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

 

กิจการลูกเสือวิสามัญ

ประวัติกิจการลูกเสือวิสามัญ

วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ

บทบาทหมู่ลูกเสือวิสามัญ

การปฐมพยาบาล

ระเบียบแถว

กิจกรรมเสี่ยงภัยและการประกันภัย

การเลือกและประเมินอุปกรณ์

วิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ

เพลงลูกเสือวิสามัญ

บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ

คูหาลูกเสือวิสามัญ

คณะกรรมการประจำกองวิสามัญ

แนวการประชุมคณะกรรมประจำกอง

ผังประชุมคณะกรรมประจำกอง

ตัวอย่างการเฃียนวาระการประชุม

วาระการประชุม(จะเขียนอะไร)

ตัวอย่างลงเวลาคณะกรรมการ

หลักสูตรและวิชาพิเศษวิสามัญ

การเฃียนแผนการสอนลูกเสือ

หลักสูตรแกนกลางกก.พัฒนาผู้เรียน

กรอบหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ

คำอธิบายกก.พัฒนาผู้เรียน ป.1-6

โครงสร้างกก.พัฒนาผู้เรียน ป.1-6

แนวทางประเมินกก.พัฒนาผู้เรียน

แนวการแบ่งสัดส่วนโครงการสอน

การวัดผลกิจกรรมลูกเสือ

แบบประเมินพฤติกรรมลูกเสือ

ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค

เรื่องการปฐมนิเทศ

เรื่องพิธีเปิดและปิดประชุมกอง

เรื่องประวัติบีพี

เรื่องการแสดงรหัส การจับมือซ้าย

เรื่องคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ

 

 

แผนการสอนลูกเสือสำรอง

การจัดกก.หลักสูตรเตรียมสำรอง

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่1

แผนลูกเสือสำรอง ป.1

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่2

แผนลูกเสือสำรอง ป. 2

การจัดกก.หลักสูตรดาวดวงที่3

แผนลูกเสือสำรอง ป. 3

แผนการสอนลูกเสือสามัญ

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือตรี

แผนลูกเสือสามัญ ป.4

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือโท

แผนลูกเสือสามัญ ป.5

ตารางกำหนดกิจกรรมลูกเสือเอก

แผนลูกเสือสามัญ ป.6

แผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ

หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

หลักสูตรลูกเสือโลก

หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษ

หลักสูตรลูกเสือหลวง

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.1

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.2

ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ม.3

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.1

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.2

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.3

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.4

แผนกิจกรรมลูกเสืออาสา กกต.5

วิธีการดำเนินการสอบวิชาพิเศษ

แนวปฏิบัติในการสอบวิชาพิเศษ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ

หนังสือขออนุมัติผลการสอบ

หนังสือรับรองผลการสอบ

การประดับสายสะพายลูกเสือ

ความเป็นมาของพิธี

ความสำคัญของพิธี

ขั้นตอนของพิธีสำรวจตัวเอง

ข้อความของพิธีสำรวจตัวเอง

ประโยชน์ของพิธีสำรวจตัวเอง

แนวปฏิบัติการอยู่ค่ายพักแรม

การจัดหมู่ลูกเสือ

การแต่งกายขณะปฎิบัติหน้าที่

สิ่งสำคัญในการจัดค่ายพักแรม

การบุกเบิก

บทบาทวิทยากรประจำหมู่ที่ดี

ความแตกต่างการประชุมกอง

แผนที่และเข็มทิศ

ทักษะลูกเสือ

การคาดคะเน

การผจญภัย

การเดินทางไกล

เงื่อนเชือก

การชุมนุมรอบกองไฟ

การชักธงเขียวใหญ่

ตัวอย่างการทำสุขาในค่ายฯ

การจัดค่ายพักแรม

รอกเชือก

สมอหลุม

สมอขอนไม้บนดิน

สมอ 3,2,1

สมอ 1,2,4

โต๊ะหมู่บูชา

บันไดระนาด(ตะกรุดเบ็ด)

บันไดระนาด(งาขัด)

บันไดระนาด(จูงนาง)

บันไดเชือก,ปมเชือก,หูเชือก

 

 

ครูศราวุธ  เขื่อนคำ  วุฒิทางลูกเสือ :  L.T.  ตำแหน่งทางลูกเสือ : รองผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ครู ชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ลำพูน  : นายกสมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน  
ที่อยู่ สมาคมผู้บังคับบัญชาลูกเสือลำพูน    เลขที่ 450 / 3 หมู่ที่4    ถนนพหลโยธิน(อาคารสำนักงานส่งเสริมวินัยนักเรียน)  
ตำบลลี้    อำเภอลี้    จังหวัดลำพูน 51110 Tel : 08-1026-9760  ,  หรือ krutujao_scout@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ :